Olet täällä

Yleiskaava 2040

Yleiskaava 2040 kysely avautuu 11.10.2017

Palvelut

malonsaari_mikonsaari_ja_haapasaari.jpg

Tervetuloa työstämään yhdessä Imatran uutta yleiskaavaa!

Imatran uuden yleiskaavan laadinta on käynnistynyt. Yleiskaava on pitkän aikavälin suunnitelma, joka ohjaa kaupungin yhdyskuntarakennetta ja sen kehittämistä. Yleiskaavaa laadittaessa tulee lain mukaan kaikkia kaupunkilaisia kuulla. Kaupunkilaiset ovat myös oman elinympäristönsä asiantuntijoita - siksi sinulta saatava ensikäden tieto on tärkeää.

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa imatralaisten näkemyksiä siitä, miten kaupunkia tulisi kehittää. Kysely jakautuu viiteen osaan: rakentamisen kohteet, luonto- ja virkistyskohteet, kulkureitit, kaupungin helmet ja visio tulevaisuuden Imatrasta.

Kyselyyn osallistuminen vie vastaajasta riippuen noin 10-20 minuuttia. Alussa kysytään vastaajan taustatietoja. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu kuitenkin anonyymisti.

Hienoa että olet mukana - tehdään yhdessä Imatrasta kokoaan suurempi!

Linkki yleiskaavakyselyyn

Kysely on avoinna 11.10 - 31.12.2017 ja tulokset julkaistaan helmikuun 2018 aikana.

Ystävällisin terveisin
Kaisa Pohjola
Yhteystiedot: kaisa.pohjola@imatra.fi, puh. 020 617 4424

Nuoret myös mukana tekemässä Yleiskaavaa 2040

Imatran kaupunki toteuttaa myös Miun Imatra-karttakyselyn Imatran peruskouluissa luokka-asteilla 6.-9. Tämä kysely on jo lähettetty kouluille syyskuussa 2017.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa imatralaisten lasten ja nuorten näkemyksiä kotikaupungistaan. Minkälaisena kaupunkina he näkevät Imatran nyt ja minkälaista kaupunkia he toivovat siitä tulevaisuudessa? Saatua aineistoa käytetään uuden yleiskaavan suunnittelun tukena. Kyselyn avulla saadaan arvokasta tietoa lasten ja nuorten kokemuksista: heillä on paljon hiljaista tietoa omasta kotikaupungistaan, joka helposti jää kantautumatta päätöksentekijöiden korviin.

Kysely on lisäksi tapa tutustuttaa lapsia ja nuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja erilaisiin osallistumisen mahdollisuuksiin. Erityisesti sen toivotaan toimivan kimmokkeena vaikuttaa omaan elinympäristöön ja sitä koskevaan päätöksentekoon. Kyselyn kautta kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua voidaan myös tehdä tutuksi lapsille ja nuorille.

Mikä yleiskaava?

Yleiskaavan tärkein tehtävä on ohjata kunnan asemakaavoitusta. Yleiskaavan laatii ja hyväksyy kunta. Kaavan laatimista ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava ja Imatran kaupunkistrategia.

Yleiskaava on pitkän aikavälin suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä, ympäristömuutoksia ja säilytetään ympäristön arvokkaita ominaispiirteitä. Yleiskaavalla ohjataan kaava-alueen käyttöä yleispiirteisesti määrittelemällä ja sovittamalla yhteen esimerkiksi asuin- ja virkistysalueiden, työpaikkojen, palvelujen ja liikenneväylien sijainti.

Kaavatyön tulokset konkretisoituvat asemakaavoitusta ohjaavassa yleiskaavakartassa. Kaavan perustelut löytyvät yleiskaavaselostuksesta ja lukuisista kaavan taustaksi tehdyistä selvityksistä. Niistä selviää sekin, mitä kaavalla tavoitellaan.