Miksi ja miten toimimme?

UNIVERSOMA-toiminnan lähtökohtana perus- ja lukio-opetuksessa on opetussuunnitelmaa täydentävät opinnot. Opintokokonaisuuksien teema tulevaisuuden elinympäristöt pitää sisällään niin kaupallista kuin teknistäkin oppimista.

Junioriyliopistosta kasvatetaan kansallisesti sekä kansainvälisesti ainutlaatuinen oppimispolku, joka vahvistaa oppilaiden kiinnostusta tieteeseen, tutkimiseen ja yliopisto-opintoihin. Junioriyliopiston toiminta pohjautuu voimassa olevien opetussuunnitelmien perusteisiin.

Junioriyliopistotoiminta perustuu LUT-yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun ja LUMA-keskus Saimaan väliseen osaamista täydentävään koulutusyhteistyöhön sekä tutkimukselliseen tietoon.

Related topics