Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointilautakunta (1.8.2021 - 31.5.2025)
Päätös Päätöksen tekijä Päätöspäiväys Nähtävilläolo päiväys Valitusajan päättymisajankohta (kuntalainen)
Palvelujohtaja
Lukion rehtori
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen päällikkö
Johtava rehtori, Kosken koulukeskus
Opetus- ja nuorisopäällikkö
Johtava rehtori, Mansikkalan koulukeskus
Johtava rehtori, Mansikkalan koulukeskus
Johtava rehtori, Mansikkalan koulukeskus
Kaupunkikehityslautakunta (1.8.2021 - 31.5.2025)
Päätös Päätöksen tekijä Päätöspäiväys Nähtävilläolo päiväys Valitusajan päättymisajankohta (kuntalainen)
Kaupungingeodeetti
Palvelujohtaja
Kunnossapitoinsinööri
Palvelujohtaja
Kaupungingeodeetti
Kaupunginhallitus (1.8.2021 - 31.5.2025)
Päätös Päätöksen tekijä Päätöspäiväys Nähtävilläolo päiväys Valitusajan päättymisajankohta (kuntalainen)
Kaupunginjohtaja