Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Kaupunkikehityslautakunta (1.8.2021 - 31.5.2025)
Päätös Päätöksen tekijä Päätöspäiväys Nähtävilläolo päiväys Valitusajan päättymisajankohta (kuntalainen)
Kunnossapitoinsinööri
Kaupungininsinööri
Kaupungingeodeetti
Kaupungingeodeetti
Kaupungingeodeetti
Vesihuoltopäällikkö
Kaupungingeodeetti
Kaupungingeodeetti
Kaupungingeodeetti
Vesihuoltopäällikkö
Hyvinvointilautakunta (1.8.2021 - 31.5.2025)
Päätös Päätöksen tekijä Päätöspäiväys Nähtävilläolo päiväys Valitusajan päättymisajankohta (kuntalainen)
Johtava rehtori, Vuoksenniskan koulukeskus
Lukion rehtori
Lukion rehtori
Johtava rehtori, Mansikkalan koulukeskus
Kaupunginhallitus (1.8.2021 - 31.5.2025)
Päätös Päätöksen tekijä Päätöspäiväys Nähtävilläolo päiväys Valitusajan päättymisajankohta (kuntalainen)
Kaupunginjohtaja
Tilahallintapäällikkö