Peruskoulussa tutkitaan

Universoman teema on Tulevaisuuden elinympäristöt

Tiedeopetusta toteutetaan Imatralla neljällä eri osa-alueella: Tulevaisuuden elinympäristöt -opintoina, Saimaa Geopark -kurssi 8.– 9.-luokkalaisille, robotiikkaopintoina sekä lukioyhteistyönä.

3.-luokkkalaisille on rakennettu puhdasta vettä käsittelevä opintokokonaisuus. Oppilaat perehtyvät veden kiertokulkuun luonnossa sekä kotona syntyvään jätevetteen ja vedenkulutukseen. 

Oppilaat voivat opiskella kiertotalouden perusteita  Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n laatiman oppimateriaalin pohjalta. Kuljetettavaan Kiertotalous-laatikko sisältää oppitunneilla tarvittavat opetusmateriaalit, kuten laminoidut lajitteluohjeet, tehtäväpaperit, tehtävien oikeat ratkaisut ja jätteet lajitteluopetusta varten. 

8. luokkien oppilaiden Universoma-opinnot koostuvat monialaisesta oppimiskokonaisuudesta. Opinnot sisältävät tehtäviä, projektitöitä sekä vierailuja LUT-yliopiston Lappeenrannan kampuksella. 8.– 9.-luokkalaiset voivat myös lukuvuonna 2020-2021 osallistua Saimaa Geopark -kurssille.

 

Geopark_kurssi_kuvaaja_Päivi_Hirvonen.jpg

Vuoksenniskan koulun 9-luokkalaiset Kasperi Kuusisto, Roope Pullinen, Atte Kautonen, Tuomas Tiilikainen, Sofia Jäppinen ja Elina Sainio tutustumassa Saimaa Geopark -valinnaiskurssilla koskikirnuihin ja Vuoksen syntyyn. Oppaana geologi Kaisa-Maria Remes., by Päivi Hirvonen

Related topics