Peruskoulussa tutkitaan

Universoman teema on Tulevaisuuden elinympäristöt

Tiedeopetusta toteutetaan Imatralla neljällä eri osa-alueella: Tulevaisuuden elinympäristöt -opintoina, Saimaa Geopark -kurssi 8.– 9.-luokkalaisille, robotiikkaopintoina sekä lukioyhteistyönä.

3.-luokkkalaisille on rakennettu puhdasta vettä käsittelevä opintokokonaisuus. Oppilaat perehtyvät veden kiertokulkuun luonnossa sekä kotona syntyvään jätevetteen ja vedenkulutukseen. 

Oppilaat voivat opiskella kiertotalouden perusteita  Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n laatiman oppimateriaalin pohjalta. Kuljetettavaan Kiertotalous-laatikko sisältää oppitunneilla tarvittavat opetusmateriaalit, kuten laminoidut lajitteluohjeet, tehtäväpaperit, tehtävien oikeat ratkaisut ja jätteet lajitteluopetusta varten. Kiertotlous-oppitunnit järjestetään lukuvuonna 2021–2022.

8. luokkien oppilaiden Universoma-opinnot koostuvat monialaisesta oppimiskokonaisuudesta. Opinnot sisältävät tehtäviä, projektitöitä sekä vierailuja LUT-yliopiston Lappeenrannan kampuksella. 8.– 9.-luokkalaiset voivat myös lukuvuonna 2020-2021 osallistua Saimaa Geopark -kurssille.

 

Geopark_kurssi_kuvaaja_Päivi_Hirvonen.jpg

Vuoksenniskan koulun 9-luokkalaiset Kasperi Kuusisto, Roope Pullinen, Atte Kautonen, Tuomas Tiilikainen, Sofia Jäppinen ja Elina Sainio tutustumassa Saimaa Geopark -valinnaiskurssilla koskikirnuihin ja Vuoksen syntyyn. Oppaana geologi Kaisa-Maria Remes. Kuva: Päivi Hirvonen

 

 

Mansikkalan Ihmiskehon ihmeet.jpg

Mansikkalan 9.-luokkalaisten Ihmiskehon ihmeet -kurssi on biologian, kemian ja fysiikan yhteinen valinnaiskurssi. Siellä tutkitaan kokeellisesti osin itse rakennettujen mittalaitteistojen avulla elintoimintoja ja elimistössä tapahtuvia reaktioita. Kurssilla tutustutaan myös tulevaisuuden terveydenhoitoon ja miten robotit ja tekoäly tulevat muuttamaan sitä. Kuva: Satu Laine.

Related topics