Neuvostot

Kaupungissa on sen hallintosäännön mukaan vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden
asettamisesta ja toimintasäännöistä päättää kaupunginhallitus

Related topics