Olet täällä

Päätöksenteko

 

Imatran kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.

Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto antavat lausuntoja omia ryhmiään koskeviin päätöksiin.

Edustuksellisen demokratian lisäksi kuntalaiset voivat vaikuttaa asioihin monella tapaa.  Suoran vaikuttamisen tapoja ovat muun muassa aloitteiden tekeminen, palautteen ja kysymysten lähettäminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Kuulutukset

27.10.2015
Ympäristötoimen ilmoittamat kuulutukset näkyvät Imatran seudun ympäristötoimen sivuilla. Linkki kuulutuksiin on alla.