Olet täällä

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen valtuustokaudeksi nimeämä vammaispalvelulain mukainen luottamuselin

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisneuvoston erityisenä tehtävänä on seurata vammaispoliittisen ohjelman toteutumista.

Vuoden 2017 ensimmäinen vammaisneuvoston kokous pidetään 2.2.2017. Kokouksen aiheena on käynnistää Vammaispoliittisen ohjelman 2011-2016 toteutumisen seuranta vammaisneuvoston loppukauden työnä. Kuluvan valtuustokauden vammaisneuvoston työ päättyy toukokuun 2017 lopussa.

Vammaisneuvoston vuoden 2016 toimintasuunnitelman tiivistelmä:

- Järjestöjen tulee toimia aktiivisesti heitä koskevien asioiden eteenpäin saamiseksi. Yhdistyksiä aktivoidaan aloitteiden tekemiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen.

- Eksoten kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Eksoten edustaja tuo kokouksiin ajankohtaisen tiedon Eksoten palveluista ja tulevista muutoksista.

- Edistetään vammaisten henkilöiden tietoa palveluista. Opastetaan jatkuvasti imatralaisia, ruokolahtelaisia ja rautjärveläisiä vammaisia käyttämään palveluja ja viemään heidän edunvalvontaa eteenpäin.

- Esteettömyyden edistämisen toimintaa kohdistetaan sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoihin.Tätä työtä tehdään yhteistyössä järjestöjen kanssa.

- Järjestetään esteettömyyden edistämisen teemapäivä.

- Parannetaan vammaisneuvoston ja järjestöjen viestintää vammaisneuvostojen työstä.Tiedotetaan vammaisneuvoston tekemästä työstä kaupungin www-sivuilla, järjestöjen www-sivuilla sekä tiedotusvälineiden kautta.

Vuoden 2017 kevään aikana vammaisneuvosto teki Vammaispoliittisen ohjelman seurantatyötä ja esteettömyyskatselmuksia Teatteri Imatran uudisrakennuksessa sekä Rautjärvellä Simpeleen taajamassa. Seuraava esteettömyyskatselmus pidetään Ruokolahdella Rasilassa 15.6.2017.

Valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017 myös vammaisneuvostoon valitaan uudet jäsenet ja varajäsenet. Kaupunginhallituksen nimettyä neuvostolle puheenjohtajana järjestöt kutsutaan elokuussa yhteiseen tapaamiseen, jossa järjestöt sopivat vammaisneuvoston paikkojen jaosta. Järjestöt voivat jo nyt valita ehdokkaansa neuvostoon. Jäsenehdotukset voi lähettää sähköpostilla sirkku.sarlomo@imatra.fi.

 

Lue lisää vammaisneuvoston toiminnasta kokousten pöytäkirjoista.

Vammaisneuvostossa on kaupunginhallituksen, hyvinvointilautakunnan,  kaupunkikehittämislautakunnan ja vammaisjärjestöjen edustajia Imatralta, Ruokolahdelta ja Rautjärveltä.

Vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Heikki Luukkanen, p. 0400 252 382 ja sihteerinä 1.1.16 alkaen kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo, p. 0206172225, sirkku.sarlomo@imatra.fi

Vammaisneuvosto 2013–2016

Luukkanen Heikki, pj.
kaupunginhallituksen nimeämä edustaja

Seppälä Matti
hyvinvointilautakunnan edustaja

Porrasmäki Ari
hyvinvointilautakunnan edustaja, varajäsen

Hirvonen Esa
kaupunkikehittämislautakunnan edustaja

Patrakka Marja-Leena
kaupunkikehittämislautakunnan edustaja, varajäsen

Vammaisjärjestöjen edustajat:

Gröhn Auli
Kaakkois-Suomen MS-yhdistys ry

Hämäläinen Tiina
Imatran seudun Kehitysvammaisten tuki ry

Lehtimäki Seppo
Rautjärven Kehitysvammaisten tuki ry

Peltola Ellen
Imatran Fibro- ja Tules ry

Saarimäki Erkki
Imatran seudun Psoriasisyhdistys ry

Savisto Ari
Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry

Sihvonen Paavo
Imatran Invalidit ry

Sivonen Liisa
Imatran Seudun Hengitysyhdistys ry

Vento Simo
Ruokolahden Invalidit ry

Viljakainen Unto
Ruokolahden Sydänyhdistys ry

Muut

Leena Luukka, palveluesimies
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri edustaja

Marketta Paananen
Ruokolahden kunta

Sirkku Sarlomo, sihteeri

Varajäsenet:

Beloff Liisa, Imatran Syöpäyhdistys ry
Häyhä Veijo, Imatran Kuulo ry