Olet täällä

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen valtuustokaudeksi nimeämä vammaispalvelulain mukainen luottamuselin

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisneuvoston erityisenä tehtävänä on seurata vammaispoliittisen ohjelman toteutumista.

Vammaisneuvoston toiminta v. 2017

Vuoden 2017 aikana vammaisneuvosto on tehnyt Vammaispoliittisen ohjelman seurantatyötä ja esteettömyyskatselmuksia Teatteri Imatran uudisrakennuksessa, Rautjärvellä Simpeleen taajamassa ja Ruokolahdella Rasilan taajamasa.

Lue lisää vammaisneuvoston toiminnasta kokousten pöytäkirjoista.

Vammaisneuvoston 2017-2021 valinta

Kuntalain 27 ja 28 §:ien mukaan kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvostot ja huolehdittava niiden toimintaedellytyksistä. Valtuustokaudelle 2017-2021 tulee nimetä uusi vammaisneuvosto. Uusien neuvostojen puheenjohtajien  nimeäminen käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 28.8.2017.  

Kokous järjestöille vammaisneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinnasta pidetään 31.8.2017 kello 17 Imatran kaupungintalolla valtuustosalissa. Ilmoittautuminen 29.8. mennessä asiakaspalvelu@imatra.fi

Järjestöt voivat jo nyt valita ehdokkaansa neuvostoon. Jäsenehdotukset voi lähettää sähköpostilla sirkku.sarlomo@imatra.fi tai postissa osoitteeseen Virastokatu 2, 55100.

Vammaisneuvosto 2013–2016

Vammaisneuvostossa on kaupunginhallituksen, hyvinvointilautakunnan,  kaupunkikehittämislautakunnan sekä vammaisjärjestöjen jedustajia Imatralta, Ruokolahdelta ja Rautjärveltä. Neuvostossa on myös Ruokolahden ja Rautjärven kuntien sekä Eksoten edustajat.

Vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Heikki Luukkanen, p. 0400 252 382 ja sihteerinä kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo, p. 0206172225, sirkku.sarlomo@imatra.fi

Luukkanen Heikki, pj.
kaupunginhallituksen nimeämä edustaja

Seppälä Matti
hyvinvointilautakunnan edustaja

Porrasmäki Ari
hyvinvointilautakunnan edustaja, varajäsen

Hirvonen Esa
kaupunkikehittämislautakunnan edustaja

Patrakka Marja-Leena
kaupunkikehittämislautakunnan edustaja, varajäsen

Vammaisjärjestöjen edustajat:

Gröhn Auli
Kaakkois-Suomen MS-yhdistys ry

Hämäläinen Tiina
Imatran seudun Kehitysvammaisten tuki ry

Lehtimäki Seppo
Rautjärven Kehitysvammaisten tuki ry

Peltola Ellen
Imatran Fibro- ja Tules ry

Saarimäki Erkki
Imatran seudun Psoriasisyhdistys ry

Savisto Ari
Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry

Sihvonen Paavo
Imatran Invalidit ry

Sivonen Liisa
Imatran Seudun Hengitysyhdistys ry

Vento Simo
Ruokolahden Invalidit ry

Viljakainen Unto
Ruokolahden Sydänyhdistys ry

Muut

Leena Luukka, palveluesimies
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri edustaja

Marketta Paananen
Ruokolahden kunta

Sirkku Sarlomo, sihteeri

Varajäsenet:

Beloff Liisa, Imatran Syöpäyhdistys ry
Häyhä Veijo, Imatran Kuulo ry