Olet täällä

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja toimintoja, asettaa tulostavoitteet eri toiminnoille, päättää voimavarojen jaosta valtuuston tekemien periaatelinjausten pohjalta ja seuraa tuloksien saavuttamista.

Kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuuston käsittelyyn menevät asiat ja panee toimeen valtuuston päätökset. Se valvoo kaupungin etua ja tekee kaupungin nimissä sopimukset ja oikeustoimet.  Kaupunginhallitus nimeää myös kaupungin edustajia eri hallintoelimiin ja valitsee johtavia virkamiehiä sekä johtaa kaupungin elinkeinopoliittisia toimenpiteitä.

Imatran kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantai. Kokoukset alkavat kello 15.00. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat nähtävinä kokouksen jälkeisen viikon tiistaina klo 9.00 - 11.30 kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä. Lisäksi esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa internet-sivuiltamme heti valmistuttuaan.

Hallituksen jäsenet valitaan valtuuston kokouksessa 12.6.2017

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjä ja tiedustelut päätöksistä:

Lisätiedot

vt. Hallintojohtaja
Puhelinnumero(t): 
020 617 2206