Olet täällä

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja toimintoja, asettaa tulostavoitteet eri toiminnoille, päättää voimavarojen jaosta valtuuston tekemien periaatelinjausten pohjalta ja seuraa tuloksien saavuttamista.

Kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuuston käsittelyyn menevät asiat ja panee toimeen valtuuston päätökset. Se valvoo kaupungin etua ja tekee kaupungin nimissä sopimukset ja oikeustoimet.  Kaupunginhallitus nimeää myös kaupungin edustajia eri hallintoelimiin ja valitsee johtavia virkamiehiä sekä johtaa kaupungin elinkeinopoliittisia toimenpiteitä.

Imatran kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantai. Kokoukset alkavat kello 15.00. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat nähtävinä kokouksen jälkeisen viikon tiistaina klo 9.00 - 11.30 kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä. Lisäksi esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa internet-sivuiltamme heti valmistuttuaan.

Kaupunginhallituksen jäsenet

Varsinaiset jäsenet:
1. Anna Helminen KOK
2. Ilkka Nokelainen SDP
3. Mikko Airas KOK
4. Veikko Lankinen KESK
5. Lilla Saaristo KOK
6. Timo Härkönen PS
7. Airi Aalto PS
8. Anne Nissinen SDP
9. Tarja Äikää SDP
10. Heikki Luukkanen SDP
11. Jani Telkkä SDP

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Sanna Prior KOK
2. Juuso Häkkinen SDP
3. Esa Hirvonen KOK
4. Pekka Räty KESK
5. Päivi Marttila VIHR
6. Liisa Lajunen PS
7. Sari Miettinen PS
8. Sari Niinimäki-Sipolainen SDP
9. Markus Tikka SDP
10. Mervi Hasu SDP
11. Markus Niskanen SDP

Puheenjohtajana toimii Anna Helminen, 1. varapuheenjohtajana Ilkka Nokelainen ja 2. varapuheenjohtajana Mikko Airas.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjä ja tiedustelut päätöksistä:

Lisätiedot

Hallintojohtaja
Puhelinnumero(t): 
020 617 2206