Käyttäytymisen ohjaaminen osana yleistä tukea

Koulun tasolla

 • Toivotun käyttäytymisen selkeää määrittelyä
 • Toivotun käyttäytymisen opettamista
 • Hyvän, ensisijaisesti onnistumisiin keskittyvän palautteen käyttöä
 • välitöntä, kohdentuu käyttäytymiseen, ainakin opetteluvaiheessa säännöllistä, reilua (Närhi, 2017)
 • aikuisten yhteiset tavat puuttua ei -toivottuun käyttäytymiseen
 • Aikuisilla on oltava yhteiset tavat toimia!


Luokan tasolla

 • Selkeät säännöt ja odotukset käyttäytymiselle
 • Struktuuri (esim. hiljaisuusmerkki, työjärjestys näkyvillä), rutiinit!
 • Selkeästi annetut ohjeet, tilanteiden ennustettavuus
 • Kannustava palaute
 • Oikeantasoiset tehtävät (lähikehityksen vyöhyke), vaihtoehtoiset tavat suorittaa tehtäviä -> yksilöllinen eteneminen
 • Huomioidaan oppilaiden mielenkiinnon kohteet -> oppilaiden osallisuus
 • Istumajärjestys, tauottaminen, vaihtelevat tehtävätyypit/materiaalit
 • Toiminnallisuus
 • Tarpeeksi aikuisen huomiota

 

Related topics