Prokoulu Vuoksenniska

Prokoulussa on kymmenen periaatetta, joihin prokoulu sitoutuu.

  1. Sitoudumme yhdessä ohjaamaan käyttäytymistä.
  2. Määrittelemme yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa keskeiset käyttäytymisodotukset.
  3. Teemme käyttäytymisodotuksista selkeät toimintaohjeet koulun eri tilanteisiin.
  4. Opetamme toimintaohjeet oppilaille.
  5. Ohjaamme käyttäytymistä positiivisella palautteella ja käytämme yhteisesti sovittua palkkiojärjestelmää.
  6. Puutumme ei-toivottuun käyttäytymiseen yhteisesti sovituilla tavoilla.
  7. Kehitämme toimintakulttuuriamme koulusta koottuun tietoon perustuen.
  8. Uudistamme käyttäytymisen tehostetun tuen ryhmässä oppimista tukevaksi.
  9. Uudistamme käyttäytymisen erityisen tuen ryhmässä oppimista tukevaksi.
  10. Käyttäytymistä tukeva, yhteistyössä kehittyvä toimintakulttuuri!

Haluamme tulla hyväksi Prokouluksi, mutta olemme vielä alkutaipaleella.

Related topics