Imatran vesi

Korjaustyöt eivät vaikuta vedenjakeluun, sillä remontin aikana käytössä on Tuulikallion vanha vesitorni.
Vanha pumppaamo oli tullut käyttöikänsä päähän. Saneeraustyöt kestävät noin kaksi viikkoa.
Vuosi 2021 sujui ilman suuria häiriötilanteita. Suurin investointi oli Meltolan jätevedenpuhdistamon saneeraus, joka päästiin aloittamaan suunnitellusti vuosi sitten kesällä.
Korjaustyöt eivät vaikuta vedenjakeluun, sillä remontin aikana käytössä on Tuulikallion vanha vesitorni.
Vanha pumppaamo oli tullut käyttöikänsä päähän. Saneeraustyöt kestävät noin kaksi viikkoa.
Vuosi 2021 sujui ilman suuria häiriötilanteita. Suurin investointi oli Meltolan jätevedenpuhdistamon saneeraus, joka päästiin aloittamaan suunnitellusti vuosi sitten kesällä.
from
Origin
Korjaustyöt eivät vaikuta vedenjakeluun, sillä remontin aikana käytössä on Tuulikallion vanha vesitorni.
Vanha pumppaamo oli tullut käyttöikänsä päähän. Saneeraustyöt kestävät noin kaksi viikkoa.
Vuosi 2021 sujui ilman suuria häiriötilanteita. Suurin investointi oli Meltolan jätevedenpuhdistamon saneeraus, joka päästiin aloittamaan suunnitellusti vuosi sitten kesällä.