Tietoa vedestä

Vesihuoltopalveluihin kuuluvat veden hankinta ja jakelu, jäteveden johtaminen, pumppaaminen ja puhdistus sekä sopimus-, laskutus- ja asiakaspalveluasiat.

Imatran Vesi toimii kaupunkikehitys ja tekniset palvelut – vastuualueen kirjanpidollisesti eriytettynä taseyksikkönä.

Vedenhankinta tapahtuu pääasiassa pohjavesivaroista. Hiekkoinlahden pohjavesi ja Immalanjärven pintavesi käsitellään Immalan vesilaitoksella. Imatra-Joutseno yhdysvesijohdon ja siihen liittyvän Myllypuron pohjavedenottamon käyttöönoton jälkeen Immalanjärven pintaveden osuus tuotetusta vesimäärästä on ollut n. 5 %.

Imatran Veden nykyisen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen on aloitettu vuonna 1949. Vesihuoltoverkosto muodostuu 325 km pitkästä vesijohtoverkostosta ja 370 km pitkästä viemäriverkostosta (jäte- ja sadevesi).

Imatran vedenjakelun toiminta-alueen lisäksi Imatran Vesi myy Jääsken vesiosuuskunnalle vettä n. 8000m3 vuodessa ja Aholan alueen vesihuolto-osuuskunnalle n. 4000m3 vuodessa.

Poikkeustilanteita varten on Imatran Veden vesijohtoverkostosta rakennettu yhdysvesijohdot Ruokolahden keskustaajamaan vuonna 2005 ja Ruokolahden Oritlammen kautta Rautjärven Asemanseudulle vuonna 2003.

Jätevedet käsitellään vuonna 1981 valmistuneella Meltolan jätevedenpuhdistamolla, jonne johdetaan Imatran omien jätevesien lisäksi Ruokolahden, Rautjärven Asemanseudun sekä Lappeenrannan puolelta Rauha–Tiurun ja Korvenkylän alueen jätevedet. Suunnitelmien mukaan Meltolan jätevedenpuhdistamo saneerataan vuosina 2020–2021.

Related topics