Töihin Imatran varhaiskasvatukseen

Katso Imatran varhaiskasvatuksen avoimet työpaikat >>

Järjestämme Imatralla varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa, perhepäivähoidossa, avoimena leikki- ja kerhotoimintana sekä vuorohoitona. Myös koulun aloitusta edeltävä esiopetus on meillä toiminnallisesti varhaiskasvatusta.

Esiopetus ja osa päiväkotiryhmistä toimii kolmessa uudessa koulukeskuksessamme. Koulukeskuksemme ovat uusia, sillä haluamme taata terveet ja nykyaikaiset työskentely- ja oppimisympäristöt sekä lapsille että henkilökunnallemme. Ajatuksena on, että oppilaan siirtyminen opinpolulla eteenpäin on mahdollisimman joustavaa.

Olemme digiloikassa maan kärkikuntia. Varhaiskasvatuksessa on oma digitutor ja jokaisella varhaiskasvatuksen opettajalla on käytössä henkilökohtainen tietokone suunnitteluun ja arviointiin.

Meillä luonto on lähellä ja helposti saavutettavissa. Panostamme luonnossa leikkimiseen, oppimiseen ja liikkumiseen. Olemme myös mukana UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallissa.

Haluamme tarjota laadukasta varhaiskasvatusta ja kehitämme yhdessä toimintamalleja sekä arviointia. Keskiössä meillä on lapsi ja positiivinen, ratkaisukeskeinen pedagogiikka. Imatran varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää kaikkien lasten tasa-arvoista, kokonaisvaltaista kehitystä, oppimista ja hyvinvointia inkluusion periaatteiden mukaisesti.

Tule mukaan lasten sosiaalisen käyttäytymisen ohjaamiseen, ProVakaan, jolla on tutkitusti vaikutusta myös työhyvinvointiin.

Henkilöstön hyvinvointi on meille tärkeää 

Meillä on nykyaikaiset ja terveet työskentelyolosuhteet, positiivinen ja avoin työilmapiiri sekä osaavat ja innostuvat työkaverit. Äkillisiin sijaistuksiin meillä on käytössä varahenkilöjärjestelmä. Päiväkodin johtajan rinnalla toimivat varajohtajat ja toteutamme ns. jaetun johtajuuden mallia, jossa jokainen henkilö pääsee osalliseksi yksikön päätöksentekoon. Kehitämme ja kehitymme yhdessä. 

Tutustu Imatran varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Meillä on tarjolla

 • Terveelliset ja monipuoliset työskentely- ja oppimisympäristöt.
 • Hyvä tukiverkosto ja mahdollisuus kattavaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanokseen sekä lisäksi mm. kasvatuksen ja koulutuksen erityisasiantuntijan konsultointiin.
 • Tutkitusti työhyvinvointia parantava ProVaka-malli.
 • Henkilökohtainen työtietokone varhaiskasvatuksen opettajille. 
 • Ajankohtaiset tehtävänkuvat ja työn vaativuuden mukainen palkkaus.
 • Paikallisesti sovittu palkanlisä varhaiskasvatuksen erityisopettajille. 
 • Työsuhdepolkupyöräetu.
 • Hyvät täydennyskoulutusmahdollisuudet. 
 • Mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön ja vaikuttaa sen muotoutumiseen.
 • Mahdollisuuksia työkiertoon.
 • Hyvät työnohjaus ja -valmennusmahdollisuudet. 
 • Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, joka on työssä jaksamista tukevaa ja kattaa myös tarvittaessa erikoislääkärin konsultoinnin.
 • Perhemyönteinen työyhteisö.
 • Sähköautojen latausmahdollisuus koulukeskuksissa. 
 • Tarvittaessa avustamme vuokra-asunnon saamisessa.
 • Edullisempaa asumista.


Tule työstään innostuneeseen joukkoon! 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työtyytyväisyyskyselyssä käy ilmi, että lähes 90 % henkilöstöstä on innostunut työstään. Myös lähiesihenkilön ja henkilöstön välinen ilmapiiri koettiin luottamuksellisena. Lisäksi iso osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on valmis suosittelemaan työpaikkaansa tuttavalleen. (Työhyvinvointikysely 2021)

Kuva
Jaana Lippojoki

Jaana, vuoropäiväkodin johtaja

”Olemme rohkeasti kehittävä ja oppiva yhteisö. Meillä on loistavat puitteet toteuttaa laadukasta työtä lasten parhaaksi. Tule mukaan!"
Kuva
Hanna Sutinen ja lapsia taikamatolla

Hanna, varhaiskasvatuksen opettaja

”Meillä tehdään työtä yhdessä iloiten, kokeillen, onnistuen ja ammatillisuutta vahvistaen.”
Kuva
Tanja Röyskö

Tanja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja

"Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin ja näin ylläpitää sekä kehittää omaa osaamistaan. Meillä puhaltaa kehitysmyönteinen tuuli."
Kuva
Terhi Hulkko

Terhi, päiväkodin ja esiopetuksen johtaja

”Meillä on positiivinen, energinen ja työstään innostunut työyhteisö. Esihenkilönä olen läsnä arjessa tulevaisuutta rakentaen yhdessä ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön kanssa. Luomme yhdessä monipuolisia oppimisympäristöjä ja meillä on aikaa pedagogisille keskusteluille.”
Kuva
Imatran satama ja Ukonniemen uimaranta

Pieni kaupunki, suuren kaupungin mahdollisuudet

Imatralla on viihtyisät asuinympäristöt ja hyvät palvelut. Saimaa, Vuoksi ja Imatrankoski luovat ainutlaatuisen maiseman koettavaksi. Monipuolinen kulttuuritarjonta ja aktiivinen liikuntayhteisö tarjoavat tekemistä ja elämyksiä.

Suomen Kansallisihmeessä asuu helpompi arki ja riemukas juhla. Tutustu ja tuu jo!

Kysy lisää varhaiskasvatuksen työpaikoista

Minna Leinonen
Varhaiskasvatuspäällikkö
p. 020 617 3515

Kysy lisää Imatrasta kotipaikkana

Heikki Laine
Kotiuttaja
p. 020 617 2321

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimiatimatra.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]imatra[dot]fi)