Yleiskaavakyselyn tulokset

Yleiskaavoituksen aloitusvaiheeseen liittyvän kuntalaiskyselyn tulokset

Yleiskaavasuunnitteluun liittyvä kuntalaiskysely tehtiin 11.10 - 31.12.2017. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa imatralaisten näkemyksiä oman kaupungin kehittämisestä.

Kyselyssä pyydettiin merkitsemään kartalle paikat, johon voisi osoittaa uutta rakentamista ja missä voisi olla palveluja sekä kertomaan millaista rakentamista/palvelua se voisi olla. Kyselyssä haluttiin myös tietää, missä sijaitsee vastaajalle  arvokkaat luonto- ja virkistyskohteet.

Saatuja vastauksia voi tarkastella kartta-kyselylinkistä

 

Lasten ja nuorten karttakyselyn tulokset ”Miun Imatra"

Miun Imatra-karttakysely on lähetetty Imatran peruskouluihin syyskuussa 2018. Kohderyhmänä ovat olleet luokat 6.-9.

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa imatralaisten lasten ja nuorten näkemyksiä kotikaupungistaan.  Minkälaisena kaupunkina he näkevät Imatran nyt ja minkälaista kaupunkia he toivovat siitä tulevaisuudessa?

Kyselyn avulla haluttiin saada arvokasta tietoa lasten ja nuorten näkemyksistä omasta kotikaupungistaan. Kyselyllä haluttiin myös tutustuttaa lapsia ja nuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja erilaisiin osallistumisen mahdollisuuksiin. Erityisesti sen toivotaan toimivan kimmokkeena vaikuttaa omaan elinympäristöön ja sitä koskevaan päätöksentekoon. Samalla tehdään kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua tutuksi lapsille ja nuorille.

Kyselyssä lapsia pyydettiin vastaamaan kysymyksiin; Mistä paikoista pidät? Mistä paikoista en pidä?

Lisäksi pyydettiin tuomaan esille uusia ideoita, kuvailemaan oman asuinalueen viihtyisyyttä ja kertomaan millaiseksi kaupungiksi kuvittelet tulevaisuuden Imatran

Saatuja vastauksia voi tarkastella kartta-kyselylinkistä