Kaupunginosat 50 Itä-Siitola, 51 Sotkulampi ja 53 Linnankoski, kaava 1123 

Kaupunginosa 50, Itä-Siitola: Osa korttelia 28 sekä puisto- ja lähivirkistysaluetta. 

Kaupunginosa 51, Sotkulampi: Lähivirkistys- ja katualuetta sekä asemakaavatonta aluetta. 

Kaupunginosa 53, Linnankoski: Rautatiealuetta sekä puisto- ja lähivirkistysaluetta. 

Tavoite

Suunnittelun tavoitteena on laatia ja päivittää alueen asemakaava vastaamaan Väyläviraston Karjalan radan ja Venäjän rajan välille laatiman ratasuunnitelman sekä ratahankkeesta johtuvan Linnankosken tasoristeyksen korvaavan Itä-Siitolan alikulun tarpeita. Lisäksi Itä-Siitolan, Sotkulammen, Mehiläismäen ja Linnankosken kaupunginosien rajoja siirretään paremmin kyseisiä alueita vastaaviksi.  

Käsittelyvaiheet

Kaavamuutos on kuulutettu vireille 20.6.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 21.6.2021 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi (hakusana esim. 1123) sekä Imatran kaupungintalolla. 
 
Tietoa kaavahankkeen lähtökohdista, suunnittelualueesta, tavoitteista, prosessin kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista on luettavissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Muuta aineistoa lisätään kaupungin nettisivuille hankkeen edetessä. 
 
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee toimittaa 23.7.2021 klo 15 mennessä osoitteella Imatran kaupunki, Kirjaamo, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi
 
Asemakaavaluonnos liitteineen tulee myöhemmin yleisesti nähtäville. 

Lisätietoja suunnitelmista

kaavoitusinsinööri Timo Könönen, puh. 020 617 4425 
timo.kononen@imatra.fi 
kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula puh. 020 617 4460 
kaija.maunula@imatra.fi