Yleiskaavat

Yleiskaava on keskeinen kunnan alueiden käytön kehittämisväline. Yleiskaavassa määritellään maankäyttö koko kaupungin ja kaupunginosan tasolla. Se on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen.

Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.