Olet täällä

Etusivu

Ajankohtaista

Kuulutukset

09.10.2015
Ympäristötoimen ilmoittamat kuulutukset näkyvät Imatran seudun ympäristötoimen sivuilla. Linkki kuulutuksiin on alla.
01.10.2015
Tornator Oyj hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa Imatran Immalanjärven kylässä tilalla Nikkoinniemi (153-404-12-92) toteutettaville hakkuille. Hakkuuala sijoittuu Nikkoinniemen ja Olkautinvuoren väliselle metsäalueelle. Suunniteltujen hakkuiden kokonaispinta-ala on 7.5 ha, josta 2.3 ha on uudistushakkuita ja 5.2 ha harvennushakkuita.