Kuva Vuoksenniskan koulukeskuksen pihalta
Vuoksenniskan koulukeskus

Edessä hieman erilainen lukukauden alku Vuoksenniskalla

Uusi koulukiinteistö otetaan käyttöön. Niskan mäelle suuntaa moni ensimmäistä kertaa, kun Virasojan ja Kaukopään koululaiset aloittavat siellä opiskelun. Myös päiväkotiin tulee uusia lapsia.

Lomaa on vielä jokunen päivä edessä, mutta jo nyt on hyvä käydä läpi käytäntöjä niin koulun kuin päiväkodin osalta.

Kaupungin kolmesta koulukeskuksesta Vuoksenniska pääsee nyt ensimmäisenä aloittamaan koulun uudistetuissa tiloissa. Samalla koulumäellä toimivat luokat eskarista yhdeksänteen luokkaan sekä varhaiskasvatus.

Mikä on uutta? Lue vinkit ensimmäisiin Vuoksenniskan koulu- ja päiväkotipäiviin tästä:
 
Päiväkoti

 • Päiväkodin uusi nimi on 1.8. alkaen Vuoksenniskan päiväkoti, joka vastaa myös Vuoksenniskan alueen esiopetuksesta. Virasojan päiväkoti –nimeä ei enää käytetä. Raution päiväkoti säilyy itsenäisenä, vaikka Vuoksenniskalla ja Rautiolla on yhteinen päiväkodinjohtaja Annikka Saarikoski. 
 • Kesällä Vuoksenniskan päiväkoti on ollut remontissa muutostöiden vuoksi. Muun muassa päiväkodin keittiö on uudistettu. Lapset ja hoitajat ovat olleet evakossa Rautiossa. He palaavat omaan päiväkotiin 5.8.
 • Vuoksenniskan päiväkodissa aloittaa uusi alle 3-vuotiaiden ryhmä. Tilat on remontoitu kesän aikana pienempien lasten tarpeisiin. 
 • 3─5-vuotiaiden ryhmään tulee Vuoksenniskalle lapsia vuoropäiväkodista.  Vuoropäiväkodissa Honkaharjun kupeessa (Vuoksenniskan vuoropäiväkoti) ei ole jatkossa päiväryhmäläisiä, vaan ainoastaan vuorohoitoa tarvitsevia.
 • Eskarit ovat koko päivän koulun uusissa tiloissa (aamuhoito ja iltapäivä).
 • Eskareiden saattoliikenne tapahtuu ensisijaisesti Havurinteen kautta.  Jos perheessä on muita sisaruksia päiväkodissa, voi perheen kaikki lapset tuoda päiväkodin pihan kautta. Myös eskarit on huoltajan aina tuotava sisälle asti. Eskareiden sisäänkäynti tapahtuu uuden koulukiinteistön Silmu-solun ovesta. (opasteet pihalla). Kulkujärjestelyjen toimivuutta seurataan ja tarpeen mukaan kehitetään syksyn aikana.
 • Uudessa päiväkodissa on 56 paikkaa, henkilökuntaa on 8-10.
 • Eskareille ja vanhemmille tutustumistilaisuus uusissa tiloissa 7.8. klo 10-11 / eskari alkaa 8.8. klo 8.30.

 
Koulu

 • Oppilaat tulevat työskentelemään noin 55 oppilaan soluissa, joissa on kolme opetustilaa sekä pienryhmätilaa. Tarvittaessa nämä tilat voidaan siirtoseinien avulla avata yhtenäiseksi tilaksi.
 • Uuden kiinteistön alakerrassa opiskelevat eskarit, 1 ja 2 luokat. Yläkerta on varattu kolmannen ja neljännen luokan oppilaille. Luokat 5-9 työskentelevät muissa rakennuksissa.
 • Kiinteistöt on nimetty A-E –rakennuksiksi. Uusi kiinteistö on E. Päiväkoti D-rakennus.
 • Koululaiset voivat kulkea Vuoksenniskantien tai Havurinteen kautta.
 • Uudet luokkajaot otetaan käyttöön luokilla 1-5 ja eskareilla. Luokkajaot tehtiin opettajien kanssa yhteistyössä. Muutos tehtiin, koska haluttiin tasakokoiset ja pedagogisesti toimivat ryhmät. 
 • Vanhemmassa kiinteistössä jatkuu kattoremontti vielä syyslukukauden aikana. Osa luokista jatkaa vanhan kirjaston väistötiloissa
 • Rönkäntien remontti vaikuttaa koulumatkoihin. Liikenneturvallisuutta parantavia töitä on tehty kesällä koulun lähiympäristössä.
 • Lukukausi alkaa 8.8. klo 9. Kaikki ala- ja yläkoulun oppilaat kokoontuvat koulun pihalle, josta opettajat noutavat omat ryhmänsä.  

Iloista lukukautta kaikille, pienille ja isoille!
 
 
Lisätietoja:
Johtava rehtori Janne Rautiainen, p. 020 617 5809, janne.rautiainen@imatra.fi
Vuoksenniskan koulukeskuksen apulaisrehtori Leila Riihinen, 0206175711, leila.riihinen@imatra.fi
Virasojan ja Raution päiväkotien johtaja Annikka Saarikoski, p. 020 617 3577, annikka.saarikoski@imatra.fi