Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusrekisteri

Ilmoitusperusteet

(*1) Henkilö on ilmoittanut sidonnaisuutensa lain velvoittamana.
Kuntalain 84 §:ssä säädetään ilmoitusvelvollisuudesta.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee

 • kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä
 • Valtuuston ja lautakuntien ml. tarkastus- ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia (pois lukien vaalilautakunnat)
 • Kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä.

(*2) Henkilö on ilmoittanut sidonnaisuutensa Imatran kaupungin konserniohjeen perusteella.
Kuntalain 84 §:ssä säädetään ilmoitusvelvollisuudesta.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee

 • kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä
 • Valtuuston ja lautakuntien ml. tarkastus- ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia (pois lukien vaalilautakunnat)
 • Kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä.

(*3) Henkilö on ilmoittanut sidonnaisuutensa Imatran kaupungin konserniohjeen perusteella.
Imatran kaupunginvaltuusto on lisäksi päättänyt, että kaupunginvaltuuston ja lautakuntien jäsenillä on mahdollisuus vapaaehtoiseen ilmoitusmenettelyyn.

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
 1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat
 2. Palkattu toimii yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä
 3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen
Hallintotehtävät
 1. Hallintotehtävät kuntien ja valtion yhtiöissä
 2. Hallintotehtävät (Oy, Ky, osuuskunta, säätiö)
 3. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa
 4. Hallintotehtävät järjestöissä ja seuroissa
Luottamustehtävät
 1. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, Suomen Kuntaliitto)
 2. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät (valtuusto, hallitus, neuvosto)
Taloudellinen asema ja muut sidonnaisuudet
 1. Merkittävä elinkeinotoimintaa tai sijoitustoimintaa varten hankittu varallisuus
 2. Merkittävät elinkeinotoimintaa tai sijoitustoimintaa varten otetut velat ja takaukset
 3. Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa