Sarianna Purtilo

Sarianna Purtilo
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen päällikkö
Phone icon 020 617 5401

Sidonnaisuudet

Jäsenyydet
Esittelijä - Hyvinvointilautakunta
Nimi Puolue Virat, toimet, ammatit, tehtävät Hallintotehtävät Luottamustehtävät Taloudellinen asema ja muut sidonnaisuudet
Sarianna Purtilo Imatran kaupunki, kulttuuri- ja oppimiskeskuksen palvelupäällikkö,
Hyvinvointilautakunta, esittelijä
- - -
Henkilö on ilmoittanut sidonnaisuutensa lain velvoittamana.