Kaisa Kontiainen

Luottamushenkilö

Puolue
Kansallinen Kokoomus

Sidonnaisuudet

Jäsenyydet
Varajäsen - Kaupunkikehityslautakunta
Nimi Puolue Virat, toimet, ammatit, tehtävät Hallintotehtävät Luottamustehtävät Taloudellinen asema ja muut sidonnaisuudet
Kaisa Kontiainen
KOK
Imatran seurakunta Etelä-Karjalan pelastuslautakunta (2. vpj.),
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, valtuusto
kaupunginvaltuuston varajäsen -
Henkilö on ilmoittanut sidonnaisuutensa lain velvoittamana.