Kaupunginosa 50, Itä-Siitola, kaava 1119

Korttelin 2 tontti 4 (Vuoksenhovi), Siitolankatu 1

Tavoite:
Suunnittelun tavoitteena on muuttaa Vuoksenhovin tontin asemakaavaa siten, että asemakaava mahdollistaa sekä majoitus- että asuintoiminnot korttelin 2 tontilla 4.

Käsittelyvaiheet:
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 29.4.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 30.4.2021 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi (hakusana esim. 1119) sekä Imatran kaupungintalolla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää kaavaprosessin aikana.

Tietoa kaavahankkeen lähtökohdista, suunnittelualueesta, tavoitteista, prosessin kulusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista on luettavissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Muuta aineistoa lisätään kaupungin nettisivuille hankkeen edetessä.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee toimittaa 31.5.2021 klo 15 mennessä osoitteella Imatran kaupunki, Kirjaamo, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi.

Asemakaavaluonnos liitteineen tulee myöhemmin yleisesti nähtäville.

Lisätietoja suunnitelmista:
kaavoitusinsinööri Timo Könönen, puh. 020 617 4425
etunimi.sukunimi@imatra.fi
kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula puh. 020 617 4460
etunimi.sukunimi@imatra.fi