Kuva
Pia Paukku
Pia Paukku

Suomen Erämuseosäätiö tiedottaa: Intendentti Pia Paukku erämuseohankkeen vetäjäksi

28.4.2022 12:51
Hän aloittaa uudessa tehtävässä 1.8.

Kansallismuseon intendentti, KTM Pia Paukku on valittu Imatralle perustettavan Suomen uuden erä- ja luontokulttuurimuseon käynnistyshankkeen vetäjäksi. Valinnan suoritti Suomen Erämuseosäätiön hallitus.

Paukku siirtyy hankejohtajaksi Kotkasta Merikeskus Vellamosta ja Suomen Merimuseolta, jossa hän on osaltaan vastannut vuodesta 2015 museokohteittensa (ml Langinkoski) toiminnasta, taloudesta, kehittämisestä ja ulkopuolisen rahoituksen hankinnasta sekä toiminut Merikeskus Vellamon operatiivisessa johdossa.

Paukulla on laajat kansainväliset museoalan verkostot. Ennen nykyistä tehtäväänsä Paukku on toiminut mm. projekti- ja koulutuspäällikkönä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa, vs. koulutuspäällikkönä Helsingin yliopistossa sekä yrittäjänä.

Käynnistysvaihe on kaksivuotinen. Käynnistysvaihetta seuraavassa investointivaiheessa 2024- 2025 Imatran nykyinen kaupungintalo saa uuden elämän modernina museo- ja luontoelämyskeskuksena. Uusi metsästykseen, kalastukseen ja luonnon virkistyskäyttöön monipuolisesti keskittyvä museo avataan Vuoksen varrelle 2026. Käynnistyshankkeen 850 00 euron rahoitus tulee maa- ja metsätalousministeriöltä, Imatran kaupungilta ja Lappeenrannan kaupunkiseudun muilta kunnilta.

Tavoitteena ainutlaatuisia luontokokemuksia

Erämuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja, maakuntaneuvos Matti Viialainen on erittäin tyytyväinen, että vaativan hankkeen vetäjäksi löytyi kokenut museoalan ammattilainen.

Paukulla on vahvat näytöt Suomen merimuseon, Merikeskus Vellamon ja Langinkosken toiminnasta, lukuisista kehittämisprojekteista, strategia- ja konseptointityöstä sekä näyttelyistä, josta yhtenä esimerkkinä suosittu Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttely Vellamossa.

Tavoitteenamme on paitsi kansallisen vastuumuseon rooli, myös ainutlaatuisia suomalaisia erä- ja luontokokemuksia kansainvälisestikin tunnetuksi tekevä tapahtumakeskus ja käyntikohde. Halusimme löytää hankkeelle parhaan mahdollisen vetäjän ja siinä onnistuimme.

Uskon, että Pia Paukun näytöt, taidot ja energisyys sekä laajat verkostot mahdollistavat, että voimme 2024 tehdä museon perustamispäätöksen ja luoda Imatralle museo- ja elämyskeskuksen, joka innostaa entistäkin useamman suomalaisen erä- ja luontoharrastusten piiriin, sanoo Viialainen.

Merkityksellinen tehtävä

Pia Paukku kertoo ottavansa uuden tehtävän Imatralla vastaan innolla. Uuden museokonseptin kehittäminen ja arvorakennuksen kierrättäminen uusiokäyttöön on haaste, johon haluan todella tarttua.

Erä- ja luontokokemukset kiinnostavat ja koskettavat miltei jokaista suomalaista, ja koen edessä olevan tehtävän erittäin merkitykselliseksi. Itse samaistun museon teemoihin mm. nuorten sukellustoiminnan ohjaamisen ja koiraharrastuksen kautta.

Haluan olla luomassa uudenlaista museo- ja elämyskeskusta, jonka toiminta on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja joka osaltaan vahvistaa suomalaisten ainutlaatuista luontosuhdetta.

Uudesta museosta tulee vetovoimainen käyntikohde niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Erä- ja luontokulttuurimuseo hyödyttää Imatran lisäksi Saimaan aluetta laajemminkin, mutta museo lunastaa paikkansa myös koko Suomen kartalla uutena kansainvälisen matkailun vetonaulana, toteaa Paukku.

 

Lisätietoja:

Erämuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Matti Viialainen, 044 7700 515

Uusi hankejohtaja Pia Paukku, 041 5335 444