William Dennisuk iloitsee taideprojektista, jossa yhteistyö sujuu.
William Dennisuk iloitsee taideprojektista, jossa yhteistyö sujuu.

William Dennisukin ympäristötaideteoksen parissa työskennellään koko kesä

Mansikkalan koulukeskuksen ulkoseinään asennetaan syksyllä Vuoksi-aiheinen taideteos. Projekti on käynnissä kesällä.

Taitelija ja opettaja William Dennisukin ympäristötaideprojektin aikataulu on ollut alusta alkaen kiireinen. Vuoksi-aiheisen teoksen parissa työskennellään monella taholla koko kesän ajan.

– Julkiseen tilan taiteessa täytyy konsultoida monia eri ammattilaisia. Se on osa prosessin hienoutta; taide haastaa myös muiden alojen edustajia luomaan uudenlaisia ratkaisuja ympäristöön. Yhteistyö arkkitehtien, insinöörien ja metalliammattilaisten kanssa on sujunut erinomaisesti kaikkien tuodessa oman panoksensa projektiin, Dennisuk kertoo prosessin moninaisuudesta.

Dennisukin mukaan oli onni, että hänen ryhtyessään toimeen, rakennus oli jo paikoillaan - tilan kuvitteleminen ainoastaan mielessä tuo suunnittelutyöhön valtavan haasteen:

– Rakennuksen korkeus, leveys, puun laatu… kaikki nämä seikat vaikuttavat osaltaan taideteoksen suunnitteluun.

Ensimmäinen ajatus toteutuksesta palasi yhä uudelleen mieleen

Teos valmistetaan ruostumattomasta teräksestä, jonka pinta kiillotetaan. Ympäristötaideteos kuvaa Vuoksen profiilia Mansikkalan kohdalta. Teräksinen kokonaisuus heijastaa ympäristöään ja osoittaa Vuokselle päin.

– Nähdessäni rakennuksen seinillä olevat ikkunat, ymmärsin heti, että arkkitehti oli halunnut niiden peilaavan koulun ympäristöä: taivasta, puita, sääilmiöitä. Sitten kuva Vuoksi-aiheisesta terästeoksesta alkoi hahmottua – halusin senkin kommunikoivan muuttuvan ympäristönsä kanssa, Dennisuk kertoo idean synnystä.

Taitelija luonnosteli myös monia muita mahdollisia ratkaisuja, mutta palasi aina lopulta samaan, ensimmäiseen ajatukseensa. Ystävän innoittamana hän hyväksyi, että intuitiivista vaistoa on toisinaan hyvä seurata.

Dennisuk haluaa käyttää työssään niin sanottua elävää materiaalia, eli sellaista, joka tuo esiin muutosta ja liikettä eri tavoin eri aikoina. Näin kiillotettu teräspinta toimii peilin lailla.

– Työssäni tarkoituksena on saada yhteys ympäristöön, historiaan ja niiden fyysisiin ulottuvuuksiin. Tulkintojen kirjo sekä ympäristön moniulotteisuus on lähtökohtanani taidetyöskentelyssä, taiteilija kertoo toimintatavoistaan.

Asennusratkaisut vielä mietinnässä

Varsinaisen terästaideteoksen taustalle asennetaan LED-valot, jotta teos saa myös pimeällä ainutlaatuisen, visuaalisen ilmeensä. Seinään kiinnitettäviä teräslevyjä tulee olemaan noin 20-30 kappaletta.

– Seinän kiinnikkeet, joihin teos asennetaan, täytyy lämmittää. Tämä vaikuttaa metallin muotoon ja voi aiheuttaa näkyviä aaltoja työn etupuolelle. Kiinnittämisen asianmukainen ratkaiseminen onkin nyt kovassa mietinnässä. Lisäksi metalliosien kokoerot ovat huimia: kapeimmillaan teos on kaksi metriä korkea, kun korkein kohta ulottuu viiden metrin mittaiseksi. Myös teräsyritykselle tällaisten osien käsitteleminen on haastavaa, Dennisuk selittää.

Yhteistyö eri ammattitahojen kanssa avaa rajoituksia, joita yksin tehtäessä tämän kaltaisessa projektissa olisi. Esimerkkinä Dennisuk esittää suuren mittakaavan osat ja materiaalit:

– Teräskappaleiden tilaamisessa täytyi olla tarkkana, sillä alun perin ne osoittautuivat suuremmiksi kuin seinän taustalaudat. Asian varmistuminen mahdollisti sen, että osattiin tilata ajoissa oikeankokoiset osat.

– Tällaisten seikkojen takia on tärkeää, että kaikki osapuolet ovat samalla sivulla siitä, mitä milloinkin tapahtuu. Meillä ei ole varaa virheisiin, ja ne vältetään kunnollisella suunnittelulla ja viestinnällä, Dennisuk summaa projektin etenemisestä.

Kun tehdään taidetta julkiseen tilaan, on otettava huomioon monia sellaisia asioita, joita vaikkapa galleriataiteessa ei samassa mielessä mietitä; turvallisuus, sääolosuhteet, lämpötilat.

– Julkisen tilan taiteessa asenteen on oltava erilainen. Tämä työ vaatii kärsivällisyyttä ja sen hyväksymistä, että on toimittava monen muuttujan armoilla, Dennisuk summaa.

Rakennustyöntekijöiden päätöksellä teosta ei voida asentaa vielä ennen koulukeskuksen virallista avautumista. Teos on seinällä todennäköisesti lokakuussa.

 

Lisätietoja:

Taiteilija William Dennisuk, william.dennisuk@hotmail.com