Linnalan koulun paikalle mietitään kerrostaloja.

Linnalaan kerrostaloja, Tainiotalo purettavaksi?

Imatra tarkistaa vanhojen koulujen asemakaavoja.

Imatran kaupunki kuuluttaa vireille asemakaavamuutoksia, joissa avataan keskustelu siitä, mitä vanhoille kouluille tulevaisuudessa tapahtuu.

Helmikuun 17. päivänä tulevien kaavamuutosten joukossa ovat alueet, joilla sijaitsee Linnalan käytöstä poistettu koulu sekä Imatrankosken, Kaukopään ja Tainionkosken koulut. Ensimmäisessä vaiheessa nähtäville tulee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS), joissa kerrotaan kaavasuunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja aikataulusta. OAS:sta on mahdollisuus antaa palautetta. Ensimmäiset kaavaluonnokset tuodaan keskusteluun myöhemmin.

─ Alustavissa keskusteluissa on kuitenkin kaavailtu, että Linnalan koulun osalta esitetään sitä, että koulukiinteistöt puretaan ja tilalle sallitaan kerrostalojen rakentamista Vuoksi-näkymillä, kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen kertoo.

Ajatus purkamisesta on kaavamuutoksessa liitetty myös Imatrankosken kouluun. Tämä mahdollistaisi uudisrakentamisen alueelle. Kaavamuutoksessa edellytetään silti, että liikunta- ja puistoalue säilytetään.

Purkamista ehdotetaan myös Tainiotalolle. Sen paikalle sallittaisiin pienkerrostalojen ja kerrostalojen rakentaminen. Tainionkosken koulun rakennuksiin ei purkukauhalla kajottaisi kaavamuutoksessakaan.

Kaukopään koulun rakennukset on suojeltu yleiskaavassa ja asemakaavassa. Kaavamuutos on koulun tulevaisuuden kannalta kuitenkin merkittävä linjaus tulevaisuuteen.

─ Olemme kutsuneet alueen asukasyhdistyksen keskustelemaan kaavamuutoksesta, Karjalainen sanoo.

Tarkemmin kaavamuutosten vireille laitosta ja sisällöstä 17.2. alkaen kaupungin verkkosivuilta.

 

Lisätietoja:

kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen, p. 020617 4457, ulla.karjalainen@imatra.fi