Kuva
Mansikkalan koulukeskus.

Unelma on valmis

Tiedote
11.5.2020 13:28
Suomen suurimman puukoulun työt edenneet aikataulussaan.

Ensin oli unelma, sitten päätös, valtava suunnitteluprojekti ja rakentaminen. Nyt Imatralla on otettu käyttöön Suomen suurin puukoulu.

Elokuu 13. päivänä 2020 Imatran Mansikkalaan avautui 11 000 hyötyneliön suuruinen ja 1400 lapsen ja nuoren puukoulu. Se on aidosti puusta tehty, sillä ainoastaan perustukset, väestönsuojat ja portaikot ovat betonia. Varaslähdön otti jo varhaiskasvatus (vuorohoito ja päiväkoti), joka ehti toimia tiloissa reilun viikon ajan ennen muita.

Nyt on aika katsoa hieman siihen miten tähän hetkeen on päästy. Miten puukoulusta tuli totta?

Päätös isosta muutoksesta 2016

Imatran kaupungin päättäjät tekivät valtakunnallisesti ison päätöksen lokakuussa 2016, että koulujen riskikiinteistöistä luovutaan. Päätös tehtiin pedagogiikka edellä, sillä vanhat kiinteistöt eivät palvele enää tämän päivän tarpeita. Iso vaikutin ratkaisuihin oli myös sillä, että kaikille lapsille haluttiin tarjota takuuvarmasti terveelliset oppimisympäristöt.

Päätös luopua yhdeksästä koulusta ja keskittää kaikki opetus kolmeen isompaan koulukeskukseen ei ollut helppo. Nyt uudisrakennuksen saanut Vuoksenniskan koulukeskus on jo käytössä ja sen vanhaa puolta saneerataan. Mansikkalan puukoulun ohella työn alla on kolmas koulukeskus Koskelle. Sen uudisrakennus otetaan käyttöön 2021.

Vuoden 2016 päätös ei koskenut vain kouluja. Myös päiväkotiverkkoa uudistettiin samalla. Kaikissa kolmessa koulukeskuksessa toimii esiopetus ja kahden yhteydessä on oma päiväkoti.

Muutosta ohjaamaan perustettiin ohjausryhmä, jossa oli mukana projektin vastuutahot kaupungin ja kaupungin rakennuttajayhtiön organisaatioista sekä edustajat kaupungin viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdosta.

Puuideasta kilpailutukseen

Keväällä 2017 Imatralla päätettiin, että suurimmasta koulukeskuksesta tehtäisiin puukoulu. Puukouluidea sopi hyvin teemaan terveelliset oppimisympäristöt. Päätös tuki myös kaupungin kestävän kehityksen strategiaa.

Puukoulun toteutusta koskeva kilpailutusmenettely käynnistyi heti kesällä 2017. Tarjouskilpailu toteutettiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä, mikä ottaa aikaa ja on työläs kaikille osapuolille, mutta lopputulokseltaan se ainakin tässä projektissa oli paras ratkaisu, apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino sanoo.

Kilpailutus päättyi maaliskuussa 2018. Mansikkalan monitoimikeskuksen urakan sai YIT. Kiinteistön arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Perko.

Investointi on toteutettu elinkaarihankkeena eli rakentaja vastaa 20 vuotta kiinteistön ylläpitohuollosta.  YIT takaa sopimuksessa määritellyt laatuvaatimukset täyttävät olosuhteet koko sopimuskauden ajalta sekä sen, että rakennuksessa on toteutettu riittävät peruskorjaukset ja toimenpiteet, jotta sen arvo vastaa vähintään 80 prosenttia rakennuksen uudisarvosta vielä sopimuskauden päättyessä 20 vuoden kuluttua.

Kaupunki saa nykyaikaiset tilat samoilla vuosikustannuksilla kuin vanhat. Tosiasiassa vanhojen tilojen ylläpito olisi lisäksi edellyttänyt käsillä oleville ja tuleville vuosille merkittäviä peruskorjauskustannuksia ilman laatutakeita. Siksi uusien tilojen vuosikustannukset tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana jäävät merkittävästi vanhaa koulurakennetta huokeammaksi.

Tämä on aidosti merkittävä laatuhyppy, jolla estettiin muutoin edessä häämöttänyt merkittävä hintaloikka. Tilakustannukset ovat tiedossa vuosikymmeniksi eteenpäin ja voimme samalla turvallisesti luottaa, että rakennusten kunto on huippua, Heino toteaa.

Uusi puukoulu on yleisilmeeltään valoisa ja sisäilmaltaan terve monitoimikiinteistö, johon sijoittuvat perusopetuksen ohella toiminnat vauvasta vaariin. Tiloja käyttävät myös neuvola, varhaiskasvatus, lukio, työväenopisto, nuorisopalvelut, oppilashuolto ja kolmas sektori eli yhdistykset.

Puukoulun suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota myös esteettömyyteen, äänimaailman hallintaan, opetustilojen määrään ja muunneltavuuteen, eri-ikäisten lasten turvallisuuteen sekä pihan aktiviteetteihin. Vaikka koulu on iso, siellä on omat tilat sisäänkäynteineen eri-ikäisille.

Rakentaminen alkoi syksyllä 2018

Rakentaminen alkoi syksyllä 2018. Sitä ennen kesällä tontilta purettiin vanha koulukiinteistö.

Rakentamisessa puumateriaali näkyy monella tapaa.

Puukoulu on tehty lähes kokonaan sääsuojassa. Kyseessä on aidosti kuivarakentamisprojekti. Halusimme varmistaa, että kosteutta ei pääse missään vaiheessa rakenteisiin, rakennuttamisesta vastaava Pasi Huoponen Mitra Oy:stä kertoo.

Mitra on kaupungin tytäryhtiö, joka vastaa kaupungin rakennusinvestoinneista. Huoponen tekee tiivistä yhteistyötä urakoitsijan eli YIT:n kanssa ja valvoo tilaajan edun toteumista urakassa.

Henki työmaalla on aivan toinen kuin esimerkiksi betonirakentamisessa. Olosuhteet ovat jo rakentajien kannalta aivan erilaiset. Työympäristö on miellyttävämpi ja pehmeämpi, sillä näistä rakenteista ei työn missään vaiheessa ole huokunut kosteutta, äänimaailma ei ole niin kolkko  ja valaistusolosuhteet ovat aivan toisenlaiset, Huoponen toteaa.

Työt etenivät  hyvin aikataulussaan. Työmaalla oli koko ajan noin 50-100 henkilön vahvuus.

Harjannostajaisia vietettiin näyttävästi tämän vuoden tammikuussa. Tuolloin esimerkiksi uuden koulun henkilökunta pääsi tutustumaan tiloihin. Henkilökunta on viime syksystä asti ollut mukana kalustussuunnittelussa.

Alla kuvagalleriassa kuvia rakentamisesta matkan varrelta.

 

Lisätietoja:

apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino,  p. 020 6177284, kaisa.heinoatimatra.fi (kaisa[dot]heino[at]imatra[dot]fi)

rakennuttaja kaupungin taholta Pasi Huoponen, p. 05 235 2826, pasi.huoponenatmitra.fi (pasi[dot]huoponen[at]mitra[dot]fi)

viestintäjohtaja Liisa Hupli-Oinonen, p. 020 6172400, liisa.hupli-oinonenatimatra.fi (liisa[dot]hupli-oinonen[at]imatra[dot]fi)

 

Suomen suurin puukoulu

 

  • Rakennusmateriaali: massiivipuu (lukuun ottamatta mm. väestösuojaa, perustuksia, porrashuoneita)

  • Hyötyala: noin 11 000 neliötä

  • Hankinta-arvo: max. 45 miljoonaa euroa kalusteineen. 

  • Rakentaja: YIT Talo Oy

  • Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Perko

  • Pedagoginen suunnittelu: Finpeda Oy

  • Elinkaarihanke: Rakentaja vastaa 20 vuoden ajan kiinteistön huollosta ja ylläpidosta. Käyttö- ja ylläpitokulut tiedetään seuraavaksi 20 vuodeksi. Vuosittaiset tilakustannukset uudesta koulukeskuksesta tulevat olemaan samansuuruiset kuin siihen yhdistyvien yksiköiden nykyiset kustannukset.

  • Käyttäjät: varhaiskasvatuksen vuorohoitoyksikkö (noin 200 lasta), yhtenäiskoulu esiopetus-9 lk (noin 800 oppilasta) ja lukio (noin 350 opiskelijaa). Lisäksi Virta-opiston toimintoja, neuvola ja oppilashuolto (Eksote), nuorisopalvelut ja kolmas sektori

  • Tavoitteet kiinteistölle: toiminnallisuus (pedagogiset ja varhaiskasvatuksen tarpeet), terve sisäilma, monikäyttöisyys, joustavat tilaratkaisut, luonnonvalo, avoimuus, esteettömyys, turvallisuus, aktiivisuuteen innostava piha.