Havainnekuva sispihalta.

Imatra rakentaa Suomen suurimman puukoulun

Mansikkalan monitoimikeskuksen urakka YIT Talolle.

Imatran valtuusto valitsi maanantai-iltana Mansikkalan koulukeskuksen toteuttajaksi YIT Talo Oy:n. Kiinteistön arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Perko.

Valinta merkitsee sitä, että Imatra rakentaa Suomen suurimman puukoulun, jonka hyötyala on noin 11 000 neliötä. Investointi toteutetaan elinkaarihankkeena eli rakentaja vastaa 20 vuotta kiinteistön ylläpitohuollosta.

― Nyt saamme nykyaikaiset tilat samoilla vuosikustannuksilla kuin vanhat. Tämä on aidosti merkittävä laatuhyppy ilman hintaloikkaa. Vuoden mittaisen suunnitteluprosessin aikana olemme tehneet valtavan paljon työtä omien ammattilaistemme ja yritysten kanssa, hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellonen iloitsee.

Uusi koulukeskus tulee yleisilmeeltään olemaan valoisa ja sisäilmaltaan terve monitoimikiinteistö, johon sijoittuvat perusopetuksen ohella toiminnat vauvasta vaariin. Tiloja tulevat käyttämään myös neuvola, varhaiskasvatus, lukio, työväenopisto, nuorisopalvelut, oppilashuolto ja kolmas sektori eli yhdistykset.

― Valittu suunnitelma vastaa parhaiten alun perin asetettuihin toiminnallisiin vaatimuksiin. Se on tilatehokas ja neliöt ovat muunneltavissa käyttäjien tarpeiden mukaan, toteaa kouluhankkeiden ohjausryhmän ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen.

Uuden kiinteistön suunnittelua on ohjannut vahvasti pedagogiikka.

― Suunnitteluryhmän työn tuloksena Mansikkalaan rakentuu oppimisympäristö, joka vastaa erinomaisesti tulevaisuuden oppimisen ja hyvinvoinnin tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen yhtenäinen kokonaisuus tarjoaa saumattomaan oppimispolun, projektipäällikkö Mari Routti kiittelee.

Suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota myös esteettömyyteen, äänimaailman hallintaan, opetustilojen määrään ja muunneltavuuteen, eri-ikäisten lasten turvallisuuteen sekä pihan aktiviteetteihin. Vaikka koulu on iso, siellä on omat tilat sisäänkäynteineen eri-ikäisille.

Tarjouksia kaupunki sai neljältä yritykseltä. Tarjoukset pisteytettiin laadun ja hinnan perusteella. Molempien painoarvo oli 50 prosenttia.

Investoinnin hankinta-arvo on enimmillään 45 miljoonaa euroa.

Tarjouskilpailu toteutettiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Neuvottelut aloitettiin kesällä 2017. Tarjouskilpailu päättyi maaliskuussa. Tuolloin Imatra päätti ottaa aikalisän, koska kilpailun lopputulos oli johtamassa liian kalliiseen ratkaisuun.

Kuukauden aikalisän tuloksena kustannuksia pystyttiin laskemaan, kun hankkeesta erotettiin omaksi projektiksi purkutyö ja elinkaarimallin kustannuksia tarkistettiin.  Myös urakkakilpailuun osallistuneet yritykset esittivät omia kustannustehokkuutta lisääviä muutoksiaan suunnitelmiin. Lisäksi päätettiin siirtää työväenopiston toiminnot Tainiontalolta Mansikkalaan, jolloin kustannustehokkuus parani. Merkittävin vaikutus vuosikustannuksiin oli investoinnin siirtämisellä kaupungin omaan taseeseen ja investoinnin aiempaa pidempi poistoaika.

― Aikalisällä ja uudella tarkastelulla saatu hyöty oli useita miljoonia euroja, Helminen toteaa.

Aikalisällä ei ole vaikutusta kiinteistön valmistumiseen. Mansikkalan uusi koulukeskus on määrä ottaa käyttöön vuonna 2020. Vanhan osan purkutyöt alkavat jo tänä keväänä.

Koska kyse oli hankintalain alaisesta päätöksestä, asia jouduttiin käsittelemään salaisena niin kaupunginhallituksessa kuin valtuustossa.

Uuden monitoimikeskuksen suunnitelmia esitellään tilojen tulevalle henkilökunnalle lähipäivinä työpaikkapalavereissa. Suunnitelmien hiontaan henkilökunta pääsee mukaan 4.5. alkaen.

Mansikkalan alueen vanhemmille ja kaupunkilaisille suunnitelmia esitellään infotilaisuudessa 2.5. klo 18 (Sampon auditorio, Koulukatu 5). Siitä lähetetään kutsu Wilman välityksellä huomenna tiistain

 

Lisätietoja:

Hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellonen, hanna-kaisa.ellonen@imatra.fi, p. 020 617 2205

Kaupunginhallituksen ja kouluhankkeiden ohjausryhmän puheenjohtaja Anna Helminen, anna.helminen@imatra.fi, p. 040 548 3790

Projektipäällikkö Mari Routti, mari.routti@imatra.fi, p. 040 837 2646

Opetuspalveluiden päällikkö, suunnittelutyöryhmän jäsen Minna Rovio, minna.rovio@imatra.fi, p. 020 617 3404

Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö, suunnittelutyöryhmän jäsen Minna Leinonen, minna.leinonen@imatra.fi, p. 020 617 3515

 

 

 

Mansikkalan koulukeskusinvestointi

 • Rakennusmateriaali: massiivipuu (lukuun ottamatta mm. väestösuojaa, perustuksia, porrashuoneita)

 • Hyötyala: noin 11 000 neliötä

 • Hankinta-arvo: max. 45 miljoonaa euroa kalusteineen. Kalustehankinnoista päätös myöhemmin.

 • Rakentaja: YIT Talo Oy

 • Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Perko

 • Pedagoginen suunnittelu: Finpeda Oy

 • Elinkaarihanke: Rakentaja vastaa 20 vuoden ajan kiinteistön huollosta ja ylläpidosta. Käyttö- ja ylläpitokulut tiedetään seuraavaksi 20 vuodeksi. Vuosittaiset tilakustannukset uudesta koulukeskuksesta tulevat olemaan samansuuruiset kuin siihen yhdistyvien yksiköiden nykyiset kustannukset.

 • Käyttäjät: varhaiskasvatuksen vuorohoitoyksikkö (noin 200 lasta), yhtenäiskoulu esiopetus-9 lk (noin 800 oppilasta) ja lukio (noin 350 opiskelijaa). Lisäksi Virta-opiston toimintoja, neuvola ja oppilashuolto (Eksote), nuorisopalvelut ja kolmas sektori

 • Tavoitteet kiinteistölle: toiminnallisuus (pedagogiset ja varhaiskasvatuksen tarpeet), terve sisäilma, monikäyttöisyys, joustavat tilaratkaisut, luonnonvalo, avoimuus, esteettömyys, turvallisuus, aktiivisuuteen innostava piha.

 

Imatran päiväkoti- ja kouluverkkouudistus

 • Kaupunki uudistaa kerralla koko koulu- ja päiväkotiverkkonsa. Näin varmistetaan, että kaupungissa kaikilla oppilailla on tasapuolisesti terveet ja nykyaikaiset oppimistilat.

 • Muutoksen jälkeen kaupungin kaikki opetuspalvelut keskittyvät kolmeen paikkaan.

 • Samoissa tiloissa on tarkoitus tuottaa myös muita palveluja kuntalaisille, erityisesti lapsille ja nuorille.