Imatran georeitti

Imatran seudun merkittävin maaperämuodostuma on muinaisen mannerjäätikön reunaan syntynyt ensimmäinen Salpausselkä. Sen parhaat kohteet sijaitsevat Lammassaaresta Vuoksenniskalle ulottuvan alueen retkeilyreiteillä. Syntyhistorialtaan erikoisia ovat myös korkeusmallilla hyvin erottuvat mutta maastossa vaikeasti havaittavat De Geer -moreeniparvet, joista osa sijaitsee lähes kaupungin keskustassa. Vuoksen varren kohteista Mellonlahti polkuverkostoineen tarjoaa edustavan valikoiman jokieroosion synnyttämiä maastonmuotoja. Hyvän yleiskuvan alueesta saa Mellonmäen laen näköalapaikalta. Paras kallioperäkohde on Imatrankosken vanha uoma laajoine avokallioineen. Niitä täydentää vuonna 1903 valmistunut Imatran Valtionhotelli. Rakennuksen julkisivujen kivirakenteissa on hyödynnetty paikallisia kivilajeja.

Imatran georeitin kohteet ovat todisteita maiseman pitkästä historiasta. Niiden aikaperspektiivissä oma aikamme kutistuu ohikiitäväksi hetkeksi matkalla kohti tuntematonta. Eri-ikäisten maastonmuotojen luona geologisessa ajassa matkaava retkeilijä huomaa, että luonnossa on pysyvää vain jatkuva muutos.

 

Related topics