Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta vastaa:

  • maaomaisuuden hallinnasta, hankinnasta, vuokraamisesta sekä luovuttamisesta, maankäytöstä ja kaavoituksesta kaupunginhallituksen ohjauksen mukaisesti,
  • kiinteistönmuodostuksesta,
  • paikkatiedoista,
  • kaupungin omistamasta rakennetusta ympäristöstä (kaduista, verkostoista, puistoista, leikkikentistä, satamista ja muista yleisistä alueista),
  • tielautakunnan tehtävistä,
  • kaupungin omistamasta luontoympäristöstä,
  • vesihuollosta,
  • kaupungin tehtäväksi lainsäädännössä määriteltyjen vuokra-asuntojen valvontatehtävistä,
  • joukkoliikenteestä,
  • kaupungin palvelujen ja tukipalvelujen edellyttämien tilojen hallinnasta.

Lautakunnan jäsenet kaudella 2021-2025

Varsinaiset jäsenet

1. Pia Rantanen (kok.), Lautakunnan puheenjohtaja
2. Mervi Hasu (sd.) vpj
3. Jari Beloff (sd.)
4. Tuija Kuikka (sd.)
5. Markus Tikka (sd.)
6. Pasi Saajanlehto (kok.)
7. Marko Kiuru (kok.)
8. Anna Keskisaari (R8/vihr.)
9. Timo Mykrä (R8/vas.)
10. Lasse Oinonen (ps.)
11. Sisko Sumentola (ps.)
 

Henkilökohtaiset varajäsenet

1. Marja-Leena Patrakka KOK
2. Jukka Rautiainen SDP
3. Juha-Pekka Palovaara SDP
4. Tuula Putto SDP
5. Heli Mattila SDP
6. Kaisa Kontiainen KOK
7. Petri Mutikainen KOK
8. Antti Kosonen R8/VIHR
9. Katja Tiainen R8/VAS
10. Jani Järviö PS
11. Janne Lappalainen PS
 

Lautakunnan jäsenten sidonnaisuudet

Kaupunkikehityslautakunnan esittelijänä toimii ensisijaisesti kaupunkikehitysjohtaja, joka toimii kaupunkikehitys- ja teknisten palvelujen vastuualueen johtajana. Esittelijänä voi toimia myös kaupungininsinööri. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii hänen sijalleen määrätty viranhaltija.

Kaupunkikehityslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunkikehityslautakunnan tiedotteet

 

Related topics