Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta vastaa:

- maaomaisuuden hallinnasta, hankinnasta, vuokraamisesta sekä luovuttamisesta, maankäytöstä ja kaavoituksesta kaupunginhallituksen ohjauksen mukaisesti,
- kiinteistönmuodostuksesta,
- paikkatiedoista,
- kaupungin omistamasta rakennetusta ympäristöstä (kaduista, verkostoista, puistoista, leikkikentistä, satamista ja muista yleisistä alueista),
- tielautakunnan tehtävistä,
- kaupungin omistamasta luontoympäristöstä,
- vesihuollosta,
- kaupungin tehtäväksi lainsäädännössä määriteltyjen vuokra-asuntojen valvontatehtävistä,
- joukkoliikenteestä,
- kaupungin palvelujen ja tukipalvelujen edellyttämien tilojen hallinnasta.

Lautakunnan jäsenet kaudella 2017-2021

Varsinaiset jäsenet
1. Antero Lattu SDP
2. Sanna Prior KOK
3. Pentti Peltonen KESK
4. Marja-Leena Patrakka KOK
5. Arto Pulkkinen SIN
6. Jouko Partanen KOK
7. Jerena Juutilainen KOK
8. Tuula Putto SDP
9. Timo Kosunen SDP
10. Tuija Kuikka SDP
11. Jouko Rossi SDP

Puheenjohtajana toimii Antero Lattu ja varapuheenjohtajana Sanna Prior

Henkilökohtaiset varajäsenet
1. Arto Tikka SDP
2. Titta Pittman KOK
3. Antti Kärkinen KESK
4. Anna-Kaisa Lautala KOK
5. Petri Mutikainen SIN
6. Esa Hirvonen KOK
7. Aino-Maija Honkanen KOK
8. Pia Helveranta SDP
9. Jukka Rautiainen SDP
10. Heli Mattila SDP
11. Saska Helmikallio SDP

Lautakunnan jäsenten sidonnaisuudet

Kaupunkikehityslautakunnan esittelijänä toimii ensisijaisesti kaupunkikehitysjohtaja, joka toimii kaupunkikehitys- ja teknisten palvelujen vastuualueen johtajana. Esittelijänä voi toimia myös kaupungininsinööri. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii hänen sijalleen määrätty viranhaltija.

Kaupunkikehityslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunkikehityslautakunnan tiedotteet

 

Related topics