Hyvinvointilautakunta

Lautakunnan erityisenä tehtävänä on järjestää seuraavat hyvinvointi- ja koulutuspalvelut:
- varhaiskasvatus
- esiopetus
- perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta
- perusopetus
- lukiokoulutus
- oppilashuolto siltä osin kuin se ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua
- nuorisopalvelut
- musiikkiopisto
- yleiset kulttuuripalvelut
- kirjastopalvelut
- museopalvelut
- teatteripalvelut
- työväenopistopalvelut
- yleiset- sekä terveys- ja erityisliikuntapalvelut
- maahanmuuttajapalvelut
- ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetussa laissa (523/2015) kunnan velvollisuudeksi säädetyt tehtävät

Lautakunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet
1. Anu Urpalainen KOK
2. Arto Siitonen SDP
3. Päivi Marttila VIHR
4. Irma Hujanen KOK
5. Toni Koppanen KOK
6. Helena Roiha KESK
7. Jiri Montonen PS
8. Juuso Häkkinen SDP
9. Katri Lätt-Shahmardan SDP
10. Lahja Id SDP
11. Tuomas Nousiainen SDP

Puheenjohtajana toimii Anu Urpalainen ja varapuheenjohtajana Arto Siitonen

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Pasi Toiviainen KOK
2. Pasi Holappa SDP
3. Tiia Paakkinen VIHR
4. Ari Pöntinen KOK
5. Niko Kudjoi KOK
6. Mirka Pietikäinen KESK
7. Sari Miettinen PS
8. Henri Ruokolainen VAS
9. Tuula Putto SDP
10. Markus Tikka SDP
11. Tiina Ovaska SDP

Lautakunnan jäsenten sidonnaisuudet

Lautakunnan esittelijänä toimii ensisijaisesti hyvinvointijohtaja, joka toimii hyvinvointipalveluiden vastuualueen johtajana. Esittelijänä voi toimia myös lasten ja nuorten palvelujohtaja taikka elämänlaatupalvelujen palvelujohtaja. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii hänen sijalleen määrätty viranhaltija.

Hyvinvointilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Hyvinvointilautakunnan kokoustiedotteet

 

Related topics