Hyvinvointilautakunta

Lautakunnan erityisenä tehtävänä on järjestää seuraavat hyvinvointi- ja koulutuspalvelut:
- varhaiskasvatus
- esiopetus
- perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta
- perusopetus
- lukiokoulutus
- oppilashuolto siltä osin kuin se ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua
- nuorisopalvelut
- musiikkiopisto
- yleiset kulttuuripalvelut
- kirjastopalvelut
- museopalvelut
- teatteripalvelut
- työväenopistopalvelut
- yleiset- sekä terveys- ja erityisliikuntapalvelut
- maahanmuuttajapalvelut
- ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetussa laissa (523/2015) kunnan velvollisuudeksi säädetyt tehtävät

Lautakunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet

1. Juuso Häkkinen (sd.) puheenjohtaja
2. Tuija Ahl (R8/kd.) vpj
3. Tomi Kovanen (sd.)
4. Heini Vesterinen (sd.)
5. Krista Nordberg (sd.)
6. Irma Hujanen (kok.)
7. Titta Pitman (kok.)
8. Arno Pihkala (kok.)
9. Juha-Pekka Natunen (R8/vihr.)
10. Milla Eerola (ps.)
11. Sami Rossi (ps.)
 

Henkilökohtaiset varajäsenet:

1. Veikko Hämäläinen (sd.)
2. Helmi Manninen (R8/kesk.)
3. Pasi Holappa (sd.)
4. Katri Lätt (sd.)
5. Marja Vainikainen (sd.)
6. Kristine Myller (kok.)
7. Sari Pöyhönen (kok.)
8. Ari Pöntinen (kok.)
9. Jukka Riikonen (R8/vihr.)
10. Panu Piispa (ps.)
11. Jenni Rantametsä (ps.)

Lautakunnan jäsenten sidonnaisuudet

Lautakunnan esittelijänä toimii ensisijaisesti hyvinvointijohtaja, joka toimii hyvinvointipalveluiden vastuualueen johtajana. Esittelijänä voi toimia myös lasten ja nuorten palvelujohtaja taikka elämänlaatupalvelujen palvelujohtaja. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen esittelijänä toimii hänen sijalleen määrätty viranhaltija.

Hyvinvointilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Hyvinvointilautakunnan kokoustiedotteet

 

Related topics