Kuva
Imatran kaupungin kivinen vaakuna ulkoseinässä.

Kaupungin uusi konsernirakenne selkeyttää johtamista ja vahvistaa elinkeinopolitiikkaa

Tiedote
30.4.2024 12:32
Uudessa mallissa kaupunkikonsernin toiminta jakautuisi kuuteen vastuualueeseen. Yhtiöiden ja emokaupungin toimintaa tiivistetään muun muassa johtamisjärjestelmää muuttamalla.  

Imatran kaupunki uudistaa konsernirakennettaan. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää johtamista ja terävöittää omistajaohjausta sekä lisätä kaupungin toiminnan asiakaslähtöisyyttä.  

— Lisäksi tavoittelemme uudistuksella johtamisen ja yhteistyön selkeyttämistä sekä talouden ennakointimahdollisuuksien paranemista, kaupunginjohtaja Matias Hilden kertoo.  

Taustalla on myös lisätä toiminnan tehokkuutta.  

Kaupunkikonserni käsittää emokaupungin sekä kaupungin yhtiöiden toiminnan. Kaupungilla on tällä hetkellä kahdeksan yhtiötä.  

Kuusi vastuualuetta  

Uuden rakenteen mukaisesti kaupunkikonserni rakentuisi jatkossa kuuden vastuualueen varaan. Vastuualueet sisältävät kaupungin omat toiminnot sekä vastuualueen yhtiöiden ohjauksen, johdon ja rajapinnat kaupungin toimintojen kanssa.   

Vastuualueet ovat seuraavat:  

 • asiakastoiminnot  
 • hyvinvointi ja sivistys  
 • elinkeino ja maankäyttö  
 • kaupunkiympäristö  
 • keskitetyt tukipalvelut  
 • strateginen ohjaus ja johtaminen.  

Vastuualueiden nimet ovat alustavia ja voivat vielä muuttua.  

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen osalta rakenne pysyy ennallaan, mutta muun kaupungin toimintojen osalta muutokset ovat suurempia. 

— Jaon tavoitteena on vahvistaa erityisesti kaupungin elinkeinopolitiikkaa yhdistämällä maankäytön ja yrityspalvelujen toiminnot samaan vastuualueeseen, Hilden sanoo.  

Vastuualueiden johtamismallin rakentaminen on jo varsin pitkällä. Kunkin alueen vastuuhenkilö nimetään viimeistään toukokuun aikana.  

Mitä tapahtuu yhtiöille?  

Jokainen kaupungin yhtiö kuuluu jatkossa johonkin vastuualueeseen. Vastuualueeseen kuuluvia yhtiöitä sekä vastuualueen poliittista ja operatiivista johtamista lähennetään eri keinoin. 

Yhtiöissä tavoitellaan niin kutsuttua hybridihallitusta, joka muodostuu poliittisista päätöksentekijöistä, substanssiasiantuntijoista ja viranhaltijoista.  

Lisäksi yhtiöillä ja kaupungilla voi jatkossa olla yhteisiä vastuuhenkilöitä, eli kaupungin palveluista vastaava henkilö voi johtaa myös yksittäisen yhtiön toimitusjohtajan tehtävää. 

Tässä vaiheessa konsernirakennesuunnittelussa ei oteta kantaa siihen, mitkä yhtiöt jatkavat toimintaansa ja millaisia muutoksia yksittäisen yhtiön toimintaan tai johtoon tulee.   

—  Yhtiöiden tulevaisuus ja niiden toiminnot määritellään jatkovalmistelun aikana, Hilden toteaa.  

Konsernirakenteen muutoksen seurauksena myös poliittisen päätöksenteon rakenne muuttuu.  

Lautakuntien määrä, jäsenten lukumäärä ja rakenne tarkentuvat myöhemmin.   

Rakennetta on työstetty konsernin voimin  

Konsernirakennetta on työstetty työpajoissa ja -ryhmissä kuluneen talven ajan. Työhön on osallistunut joukko kaupungin ja yhtiöiden työntekijöitä.   

Rakenteen raamit esiteltiin kaupunginhallitukselle maaliskuussa ja sen jälkeen rakenneluonnosta on tarkennettu. Tavoite on saada konsernirakenne kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi toukokuussa.  

Kaupungilla on käynnissä yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen taustalla on konsernirakenteen muutos, sillä uuden organisaation myötä osan henkilöstön työnkuvat tulevat muuttumaan merkittävästi. Yhteistoimintaneuvotteluilla taustalla on myös tavoite 1,5 miljoonan euron pysyvistä säästöistä.   

Neuvottelujen ennakoidaan kestävän syksyyn saakka.  

Lisätietoja:  

Kaupunginjohtaja Matias Hilden, matias.hildenatimatra.fi (matias[dot]hilden[at]imatra[dot]fi), p. 020617 2200  

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen, ilkka.nokelainenatimatra.fi (ilkka[dot]nokelainen[at]imatra[dot]fi), p. 040 593 0552 

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Mikko Airas, mikko.airasatimatra.fi (mikko[dot]airas[at]imatra[dot]fi), p. 045 635 3811 

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Timo Härkönen, timo.harkonenatimatra.fi (timo[dot]harkonen[at]imatra[dot]fi)  

Mitä uuden rakenteen vastuualueisiin sisältyy?  

 • Hyvinvointi ja sivistys   
  • Sisältää pääosin samat toiminnot kuin tämänhetkinen Hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden vastuualue.  
 • Elinkeino ja maankäyttö  
  • Maankäytön, kaavoituksen ja maaomaisuuden hallintaan liittyvät toiminnot, asuntopolitiikka sekä yritys- ja työvoimapalvelut.  
  • Rakennusvalvonta, ympäristötoimi ja jäteviranomainen.   
  • Imatran Vuokra-asuntojen, KEHYn ja Mitra Managementin ohjaus ja johto.  
 • Kaupunkiympäristö   
  • Kaupungin infran ylläpito ja kehittäminen  
  • Imatran Vesi, Imatran Lämmön ja Imatran kiinteistö- ja aluepalvelu KIPAn ohjaus ja johto.  
 • Keskitetyt tukipalvelut   
  • Kaupungin hallinto-, henkilöstö-, talous- ja digipalvelut.  
  • Mitra Imatran Rakennuttajan sekä Imatran toimitilojen ohjaus ja johto.  
 • Asiakastoimintoinnot  
  • Myyntiin, markkinointiin, matkailuun ja tapahtumiin liittyvät toiminnot sekä asiakaspalvelu.   
 • Strateginen ohjaus ja johtaminen
  • Poikkihallinnolliset toiminnot, kuten strategia- ja ohjelmatyö sekä viestintä.

Vastuualueiden nimet ovat alustavia ja voivat vielä muuttua.  

Kirjoita kommentti

CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.