Venekopit

Imatran kaupungin alueella Saimaan rannalla on erikoisuutena perinteiset puiset venekopit, joita on kaupungin ja Tornatorin omistamilla rannoilla Lappeenrannan rajalta Kurjenlahdesta alkaen Liippilahteen asti. Kyseisillä venevaja-alueilla on yksityisten omistamia venekoppeja yhteensä noin 160 kpl.  Venekopit rannoilla kuuluvat Imatran ilmeeseen ja kaupunki haluaa vaalia tätä vuosikymmeniä jatkunutta perinnettä ja säilyttää hyvässä kunnossa olevat venekopit rantamaisemassa niille varatuilla alueilla.

Venekopin kunnossapito

Rakennusjärjestys ohjaa venekoppien pitämistä ja rakentamista. Alla ote rakennus-järjestyksestä § 27:

Saimaanrannalla toistaiseksi pysyvästi säilytettävät venevaja-alueet ovat Lempukassa, Hosseinlahdessa, Malonsalmessa, Leppälahdessa ja Pata-lahdessa. Alueet on merkitty venevalkama-alueiksi oikeusvaikutteiseen yleis-kaavaan. Uuden venevajan saa rakentaa ainoastaan entisen tilalle. Venevajat näillä alueilla eivät tarvitse toimenpidelupaa tai -ilmoitusta. Venevajan on oltava kooltaan entisen kokoinen, katettu tummalla katteella, harjakattoinen sekä kulkuaukot varustettava suljettavin ovin. Kopin runko- ja seinäverhous-materiaalina tulee käyttää puuta ja julkisivujen väristyksessä tulee noudattaa rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymää ohjetta, mikä on saatavilla rakennusvalvonnasta ja kaupungin internetsivulla. Rakennusvalvonta suorittaa alueella vuosittain katselmuksen, jossa todetaan vajojen kunto.

Venekoppien sijainti löytyy nykyisin karttajärjestelmästä.

Karttapalvelu

Venekopin myynti ja luovutus

Mikäli venekopinomistaja myy tai luovuttaa venekoppinsa kolmannelle osapuolelle, venekopinomistajan tulee hyväksyttää venekopin omistajanvaihdos kaupungilla, jotta uuden venekopin omistajan kanssa voidaan tehdä uusi vuokrasopimus. Venekopin voi myös luovuttaa kaupungille vastikkeetta.
Venekoppipaikkojen vuosivuokra määräytyy kaupungin vuosittain vahvistaman taksan perusteella.

Alla olevia lomakkeita saa myös kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä.