Kuva
Pyörä auringonsrastuksessa
Imatra haluaa olla hyvän olon karjalainen kaupunki.

Energinen Imatra 2030 –strategia ohjaa tekemistä ja investointeja

Tiedote
17.6.2022 18:51
Imatran uusi strategia on valmis ja valtuuston hyväksymä. Strategia nojaa kolmeen kivijalkaan: vastuullinen kulttuuri- ja matkailukaupunki, hyvän olon karjalainen kaupunki ja yhdessä tekemisen kaupunki.

Strategian tulee näkyä meidän jokapäiväisessä arjessamme ja valinnoissamme, vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden toteaa.
Strategia-sana voi kuulostaa tylsältä, mutta se on kaupungin tärkeimpiä asiakirjoja. Se linjaa kaikkea toimintaa.
– Esimerkiksi kaikkien isompien investointien pitää olla linjassa strategian kanssa, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna Helminen painottaa.

Vastuullinen kulttuurija matkailukaupunki

Imatran uuden strategian kivijaloille on määritelty myös tärkeimmät tehtäväkärjet.
Vastuullista kulttuuri- ja matkailukaupunkia ryhdytään tavoittelemaan panostamalla elävään keskustaan, Vuoksen alueeseen sekä Saimaan ja Ukonniemen ympäristöihin.

Vastuullisuus on sitä, että Imatra sitoutuu ottamaan huomioon kehittämisessä kestävän kehityksen periaatteet.

Hyvän olon karjalainen kaupunki

Kaupunkilaisten palveluiden kehittämistä painotetaan Hyvän olon karjalainen kaupunki –kivijalassa.

– Imatran on tarjottava hyvä elämä ja palvelut kaikille ikäryhmille, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen toteaa.

Hyvää oloa tuetaan myös panostamalla erilaisiin asumisen vaihtoehtoihin.

Strategiassa omaksi tehtäväkärjeksi on nostettu lapsiystävällisyys. Imatra
tähtää Unicefin lapsiystävälliseksi kunnaksi. Lasten etu tulee ottaa huomioon entistä selkeämmin kaikessa päätöksenteossa.

Yhdessä tekemisen kaupunki

Imatran vahvuus ovat yhdistykset ja niistä kumpuava talkoohenki. Imatra aikoo jatkossa tehdä
yhteistyötä entistä enemmän näiden yhdistysten kanssa.
– Toinen vahva tukijalkamme on yrityksissä. Yhteistyötä eri kokoisten yritysten kanssa tullaan edistämään, Helminen lupaa.
Imatra on myös huippuosaamisen kaupunki.
Monessa yhtiössä ja yrityksessä tuotetaan tänäkin päivänä ainutlaatuisia innovaatioita ja vientituotteita.
Vastaavasti Imatralla niin perusopetus, lukio kuin ammatillinen oppilaitos järjestävät monipuolista koulutusta. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat muun muassa kielipainotteiset luokat, yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyö
sekä Universoma-polku. Näillä huippuosaamista halutaan edistää.

Päättäjät, kaupunkilaiset ja henkilöstö yhdessä

Strategia on luotu yhteistyössä. Päättäjien työpajojen ja yhteisten keskustelujen lisäksi strategiaan ovat vaikuttaneet kaupungin henkilöstö ja imatralaiset.
– Olemme todella ilahtuneita siitä, miten paljon saimme vastauksia kyselyihin, Hilden kiittelee.


Imatra avaa kerran kuukaudessa ajankohtaisten asioiden taustoja tällä sivulla. Voit vaikuttaa siihen, mitä aiheita sivulla käsitellään. Vastaa kyselyyn: imatra.fi/taustanäkymiä

Imatran arvolupaukset

  • Ketteryys:  Reagoimme nopeasti.
  • Avoimuus: Korostamme hallinnon läpinäkyvyyttä, yhdenvertaisuutta ja suvaitsevaisuutta.
  • Palveleva: Kaupunki on asukkaitaan, yrityksiään ja yhteisöjä varten.
  • Uudistuva: Mietimme tekemisiämme uudella tavalla ja näemme muutokset mahdollisuuksina.

Kuntastrategia

  • Kuntastrategia on pitkän ajan päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava suunnitelma.
  • Strateginen tehtäväkärki ja toimenpiteet vievät kuntaa kohti strategiassa määriteltyä suuntaa.
  • Imatra määrittelee toimenpiteitä erityisesti talousarviokeskusteluissa.