Kuva
viistokattoinen huone, jossa sohvia.
Imatran nuorisotila Chillaamo

Blogi: Joulurauhaa

Tiedote
17.12.2021 16:48
Imatran kaupungin nuorten palveluiden tiimivastaava Niina Kupiainen ja palvelujohtaja Arja Kujala kirjoittavat, että poikkeusaika on lisännyt nuorten pahoinvointia tutkitusti koko Suomessa. Heidän mukaansa nuorten syyttely ei auta. Nuorten hyvinvointia lisätään yhteistyöllä.

Nuorten ilkivaltaan liittyvät asiat ovat puhututtaneet syksyn aikana Imatran eri alueilla. Loppuvuotta kohti olemme saaneet kuulla valitettavia uutisia vakavista väkivallanteoista, paikkojen rikkomisesta sekä häiriökäyttäytymisestä. Nuoret itse ja nuorten kanssa toimivat tahot tietävät, että päihteiden käyttö on lisääntymään päin jo hyvin nuorilla. Nuoret sekä perheet ovat myös hyvin huolissaan tapahtumista. 

Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt valtakunnallisesti ja Imatran uutiset ovat osa valtakunnallista kehityssuuntaa. THL:n mukaan noin neljännes nuorista kärsii muun muassa mielenterveyteen liittyvistä ongelmista. Elämme jo toista vuotta keskellä erityistä poikkeusaikaa, jonka vaikutukset näkyvät vielä kauan. 

Imatralla nuorisotyö, koulut, Eksoten ehkäisevä päihdetyö ja kuraattorit, seurakunta, Mitra, Ketju-työryhmä, Pelastakaa Lapset ry ja monet muut toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä nuorten asioissa. Kaikilla toimijoilla on tiedossa nuorten lisääntynyt pahoinvointi ja häiriökäytös. Nämä ilmiöt eivät ole yksin kenenkään ratkaistavissa, vaan ammattilaisten ja perheiden on nyt tehtävä tiivistä yhteistyötä nuorten asioissa. 

Olemme verkostossa yhteisesti todenneet, että tässä hetkessä tarvitaan rohkeutta puuttua nuorten elämässä näkyviin kielteisiin ilmiöihin. Nuoret tarvitsevat lisää aikuisten ohjausta kodin ja palvelujärjestelmän toimesta. Yhteenkuuluvuuden tunnetta tulee lisätä niin nuorten kesken kuin aikuistenkin osalta. Syyttely ja sormella osoittelu mihinkään suuntaan ei auta asiaa, vaan jokaisen aikuisen on oltava valmiita kuulemaan nuoren asiaa. 

Nuorille suunnattujen palveluiden tulee olla oikein kohdistettuja ja oikea-aikaisia. Käynnistyvä väki- tai ilkivallan kierre on katkaistava heti, kun kuka tahansa nuoren kanssa toimiva aikuinen huomaa viitteitä siihen suuntaan. Alkoholin tai huumeiden välittämistä alaikäisille ei tule katsoa sormien läpi. Myös sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen tai väkivaltaisen sisällön leviämiseen tarvitaan aikuisen seurantaa ja rohkeaa puuttumista.  Kiusaamista ei tule hyväksyä missään muodossa. 

Kaikesta huolimatta tulee muistaa, että suurin osa kaupungin nuorista käyttäytyy hienosti ja vastuullisesti. Meidän aikuisten on nyt oltava kaikille nuorille läsnä ja pidettävä keskusteluyhteys auki. Ilki- ja väkivaltauutisten osalta on myös tärkeää, että tieto liikkuu aikuisten, ammattilaisten ja nuorten välillä. Tapahtumat ja kielteiset ilmiöt mietityttävät nuoria itseään monin eri tavoin, joten on myös tärkeää, että heille tulee tietoa ajankohtaisista asioista. Me kaikki aikuiset olemme osaltamme turvaamassa nuorten kasvupolkua kohti tasapainoista aikuisuutta.

Joulurauhan turvaaminen on nyt meidän kaikkien yhteinen tehtävä. 

Niina Kupiainen
Nuorten palveluiden tiimivastaava
Imatran kaupunki

Arja Kujala
Palvelujohtaja
Imatran kaupunki