-
Jätevettä Honkapirtin jätevedenpumppaamolla

Honkapirtin jätevedenpumppaamolta pääsi ylivuotona arviolta 450 kuutiota käsittelemätöntä jäte- ja hulevettä Vuokseen

Vuodon ympäristövaikutukset ovat vähäisiä.

Honkapirtin jätevedenpumppaamolla, Vuoksen itäpuolen jätevesilinjaston viimeisellä pumppaamolla sattui eilen jäteveden ylivuoto. Pumppaamon kapasiteetti ei riittänyt pumppaamaan kaikkea vettä edelleen jätevedenpuhdistamolle ja jätevettä valui käsittelemättömänä Vuokseen. 

– Eiliselle sattui tähän mennessä tämän vuoden virtaamahuippu. Kokonaisuutena vettä kulki jätevedenpuhdistamolle noin 40 000 kuutiota, kun keskimäärin vettä tulee noin 16 000 kuutiota vuorokaudessa, kertoo Imatran veden vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen.

Huonokuntoisiin jätevesiviemäreihin päätyy keväisin sulamisvettä, joka kuormittaa viemäriverkostoa ja aiheuttaa ylivuototilanteita. Eilen satoi vettä ja samaan aikaan lumi suli nopeasti, mikä aiheutti ylivuodon. 

– Tämä on sulamisvettä. Vesi on itsessään hyvin laimeata ja ympäristövaikutukset lienevät vähäisiä, Pietarinen uskoo.

Sähkön jakelukatkos aiheutti pienen ylivuodon myös Päivärinteenkadun pumppaamolla

Päivärinteenkadun pumppaamolla oli eilen puolen tunnin sähkökatkos. Sinä aikana jätevesipumput eivät toimineet.

– Sieltäkin pääsi jätevettä Hallikkaanjokeen jonkin verran, ehkä kymmeniä kuutioita, Pietarinen kertoo. 

Hänen mukaansa ilman sähkökatkosta ylivuotoa ei olisi ollut. Toisaalta jos virtaama olisi ollut tavanomaisella tasolla, myöskään puolen tunnin sähkökatkos ei olisi aiheuttanut ylivuotoa. 

Imatran seudun ympäristötoimen ympäristöinsinöörin Helena Kaittolan mukaan molemmilta pumppaamoilta yli vuotanut jätevesi on ollut laimeaa ja sen osuus suhteutettuna Vuoksen ja Hallikaanjoen vesimääriin on pieni.

– Myös vuodenaika huomioiden katson, ettei näytteenotto ole tarpeen kummallakaan kohteella, Kaittola toteaa.

Lisätietoja:

Vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, kari.pietarinen@imatra.fi, p.020 617 4399

Lisätty Helena Kaittolan kommentit 31.3.2021 klo 13.45.