Imatralla ohjaamo toimii Torigalleriassa.

Alle 30-vuotiaiden Ohjaamo-toimintaa vahvistetaan Etelä-Karjalassa uudella yhteistyösopimuksella

Etelä-Karjala tekee edistyksellistä kehitystyötä.

Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE) ovat solmineet yhteistyösopimuksen ohjaamotoiminnan järjestämisestä Etelä-Karjalan alueella.

Alueellisia ohjaamosopimuksia ei ole juurikaan valtakunnan tasolla laadittu, joten Etelä-Karjala tekee asian suhteen edistyksellistä kehitystyötä. Sopimus tuo Ohjaamo-toimintaan pysyvyyttä ja vakauttaa toiminnan rakenteita.

─ Nuorten asiallahan tässä ollaan kaikki. On hyvä, että ohjaamotoiminta on tunnustettu toimivaksi tavaksi auttaa kaikkia nuoria. Ohjaamot eivät ole mikään ohimenevä juttu, sen takana ovat eri ministeriöt. Keskitetyt matalan kynnyksen palvelut ovat tätä päivää, tehdään yhdessä töitä nuorten eteen ja yhteistyössä nuorten kanssa, nuorisopalveluiden esimies Marika Vento toteaa.

Lappeenrannan ja Imatran Ohjaamot tarjoavat alle 30-vuotiaille matalalla kynnyksellä ryhmätoimintaa sekä konkreettista apua eri arjen eri kysymyksissä. Toiminnan tavoitteena on edistää nuorten työllisyyttä, koulutukseen hakeutumista sekä vahvistaa nuorten elämänhallintaa. Vuonna 2019 Imatran ja Lappeenrannan Ohjaamoiden toimintaan osallistui yhteensä 5865 henkilöä.

Ohjaamot toimivat päivystysluonteisesti tarjoten monialaista yleisneuvontaa, tukea ja asiantuntija-apua. Toimintaa koordinoi Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien nuorisopalvelut yhteisyössä Kaakkois-Suomen TE-toimiston ja Eksoten kanssa. Päivystyksen lisäksi asiantuntijapalvelua on saatavilla myös aikavarauksella sekä erilaisissa ryhmissä ja tapahtumissa, joita järjestetään sekä Ohjaamo-toimipisteissä että eri puolilla Etelä-Karjalaa.
Sopimuksessa mukana olevat organisaatiot nimeävät Ohjaamo-toimintaan mukaan edustajat, jotka toimivat ohjaamotyöntekijöinä osana Ohjaamoiden monialaista tiimiä tuoden toimintaan oman taustaorganisaationsa osaamisen ja palvelut. Yhteisen asiakaspalvelun lisäksi edustajat osallistuvat yhteiseen toiminnan kehittämiseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön.

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista ohjaamoviikkoa.

 

Lisätietoja:

Ohjaamo Imatra, Einonkatu 10, nuorisopalveluiden esimies Marika Vento, marika.vento@imatra.fi, p. 020 617 7279                                 

nettisivut