Kuva
Erasmus + nuorisovaihto 2019

Imatran ja Lappeenrannan nuorisopalvelut toteuttavat yhdessä Erasmus+ nuorisovaihdon

Tiedote
17.7.2019 12:36
Imatran kaupungin nuorisopalvelut toteuttavat yhdessä Lappeenrannan nuorisotoimen kanssa yhteisen Erasmus + nuorisovaihdon. Hankeen nuorisovaihtoviikko on Suomessa 22- 29.7.2019. Vaihtomaina toimivat Madeira, Portugal ja Suomessa Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien nuorisopalvelut. Huhtikuussa 2019 suomalaiset nuoret olivat Madeiralla vaihtoviikon. Hankkeessa on mukana 24 nuorta (12 Suomesta ja 12 Madeiralta).

Nuorten omaa osallisuutta tuetaan

Nuorisovaihto on kansainvälinen nuorisoryhmien tapaaminen, jonka nuoret ovat itse suunnitelleet. Yhteinen suunnittelu huipentuu vaihtoon, jossa suunnitelmat toteutetaan ryhmien kotimaissa. Suunnitteluvaiheessa eri maiden nuoret tekevät päätöksiä yhdessä: he päättävät hankkeen aiheen ja rakentavat toiminnallisen ohjelman, jonka kautta aiheesta opitaan. Päiväohjelmaan suunnitellaan toimintaa, jota nuoret vetävät kykyjensä mukaan itse. Vaihdon ideana on oppia nuoria kiinnostavasta aiheesta, joka liittyy Erasmus + -ohjelman nuorisosektorille asettamiin tavoitteisin  ja painopisteisin. 

Erasmus + hankkeen nuoret nimesivät Violence Free emotional skills 2019. Tavoitteena on erilaisia menetelmiä käyttäen saada nuoret pohtimaan omia tunnetaitojaan, väkivallan ehkäisyn käytöstä esim. parisuhteissa, ystävyyssuhteissa tai nuorten muissa toimintaympäristöissä. Aktiivinen toiminta herättää uusia ajatuksia ja nuoret oppivat toinen toisiltaan. Aihetta käsitellään esimerkiksi teatterin, taiteen eri muotojen ja elämysten kautta. 

 

Oppimista tunnistetaan ja tunnustetaan

Nuoret arvioivat omaa oppimistaan asettamiensa tavoitteidensa suhteen. Toiminnan kautta saadut kokemukset puretaan joko ryhmässä tai aikuisten avustamana. Uudet taidot, tiedot ja asennemuutokset tunnistetaan keskusteluissa ja niiden merkitystä omaan elämään pohditaan yhdessä. Suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa jokaisella ryhmällä on tukenaan aikuinen ryhmänvetäjä. Ohjaajat johdattavat nuoria pidemmälle pohdiskeluissa, sekä auttavat heitä tunnistamaan oman oppimisensa. Todistukseksi nuorisovaihtoon osallistumisesta ja oppimisesta nuoret saavat Youthpass -todistuksen, mikä on arvokas lisä nuoren CV:hen.

 

Alueellinen yhteistyö

Imatran ja Lappeenrannan nuorten kanssa toteutettu yhteinen hanke vahvistaa lisäksi kaupunkien välistä yhteistyötä, nuorten omaa osallisuutta, kielitaitoa, sekä alueellisten uusien ystävyyssuhteiden luomista. Nuorisovaihto on rahoitettu Euroopan Unionin Erasmus + ohjelmasta. Suomessa Erasmus + -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus + -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

 

Hankkeesta vastaavat: 

Marika Vento, Imatran kaupungin nuorisopalvelut/vastaava nuoriso-ohjaaja/esimies

Iina Kovalainen, Imatran kaupungin nuorisopalvelut/ohjaamoneuvoja

Nina Laine, Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi/nuoriso-ohjaaja