Laskuttajille

Laskutusohje toimittajille

Pyydämme ystävällisesti yritystänne käyttämään ensisijaisesti sähköistä myyntilaskua.

Imatran kaupungin (y-tunnus 0159216-7) verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj. 

 Laskuissa tulee olla ostajan antama pakollinen ostajanumero muodossa ost.xxxx

Laskut toimitetaan osoitteeseen:

1) Laskutusosoite verkkolaskuille:

Verkkolaskuosoite:                                    003701592167                      

Verkkolaskuoperaattori:                          Basware Oyj                                  

Operaattorin välittäjätunnus:                 BAWCFI22                               

2) Toimittajaportaali   

Mikäli verkkolaskutus ei onnistu, Basware Oyj ylläpitää toimittajille maksutonta palvelua, jonka avulla voi lähettää sähköisiä laskuja. Portaali on tarkoitettu esimerkiksi toimittajille, joilla vähän laskuja tai ei erillistä laskutusjärjestelmää.

3) Osoite paperilaskuille

Paperilasku vain poikkeustapauksessa, jos ei ole mahdollisuutta laskutukseen sähköisesti:

Imatran kaupunki
PL 997
00026 BASWARE

Huomioikaa, että skannauspalveluun lähetetään vain ostolaskuja, eikä osoitetta saa käyttää muun postin osalta tai tavaran toimitusosoitteena.

Ostolaskumme ja niiden kierrätyspalvelu hoidetaan Saimaan talous ja tieto Oy:n toimesta.

Lisätietoja ostolaskujen käsittelyyn liittyvissä asioissa:

Ostolaskumme ja niiden kierrätyspalvelu hoidetaan Meidän IT ja talous Oy:n toimesta.

Meidän IT ja talous Oy, ostolaskut: imatra.ostolaskut@meita.fi

Imatran kaupungin y-tunnus on 0159216-7

-------------------------------------------------

Itsenäisen yrittäjän eläkevakuutus, YEL-todistuksen toimittaminen kaupungille

Imatran kaupungin toimittajaksi rekisteröinnin yhteydessä on huomioitava, että itsenäiset yrittäjät (toiminimi, yksityishenkilö) toimittavat rekisteröinnin yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain Imatran kaupungille YEL-todistuksen.

Kuntien eläkevakuutuksen ohjeiden mukaisesti eläketurvaa tulee karttua kaikesta tehdystä työstä. Jos kaupunki ostaa palveluja itsenäiseltä yrittäjältä (toiminimi, yksityishenkilö), täytyy kaupungin selvittää yrittäjän eläkevakuutus ja pyytää yrittäjää toimittamaan todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL-todistus).

Jos yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti 4 kk, niin itsenäisen yrittäjän on otettava 6 kk:n kuluessa yrittäjän eläkevakuutus. Yrittäjätoiminnan ollessa vähäistä (vuosittain eläkelaitoksen vahvistama työtuloraja), ei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL-vakuutusta ja työ kuuluu Kunnallisen eläkejärjestelmän (KuEL) piiriin.

Jos itsenäisellä yrittäjällä ei ole eläkevakuutusta, täytyy kaupungin maksaa laskutetusta työstä tai palvelusta KuEL-eläkemaksua. Yrittäjän kaupungille lähettämä lasku maksetaan yrittäjälle palkanmaksun periaatteiden mukaisesti.

Eläkkeellä oleva yrittäjä toimittaa todistuksen eläkkeellä olostaan.

HUOM!              
Eläkkeellä olevan henkilö kuuluu KuEL:n piiriin aina 68 vuoden iän täyttymiskuukauden loppuun ja näin ollen kaupunki on velvollinen suorittamaan työntekijä- ja työnantajamaksut KEVA:lle, jos YEL-todistusta ei ole.

YEL-todistus, ilmoitus puuttuvasta yrittäjän eläketurvasta tai todistus eläkkeellä olosta lähetetään ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain.

Related topics