Arvot ja toiminta-ajatus

Vuoksenniskalla koulukeskuksessa tarjotaan laadukasta ja monipuolista perusopetusta ja erityisopetusta. Koulukeskuksessa haluamme tukea oppilaiden kasvua aktiivisina oppijoina ja yhteisön osallistuvina jäseninä. Keskeinen ajatuksemme on yksilöllinen oppiminen yhdessä tekemällä.
Vuoksenniskan koulukeskuksessa korostetaan
•    yhteisöllisyyttä
•    vastuullisuutta
•    erilaisuuden hyväksymistä
•    kaikkien arvostamista ja kunnioittamista
 

Related topics