Kuva
Kouluainen kiipeilyseinällä.

Imatran opiskeluhuoltosuunnitelma uudistuu

Tiedote
17.5.2023 19:46
Opiskeluhuolto on terveydenhoitajien, kuraattorien, psykologien ja lääkäreiden sekä koulun, oppilaiden ja huoltajien yhteispeliä. Tavoite on lisätä hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmia.

Imatran esiopetuksen ja koulujen opiskeluhuoltosuunnitelma on uudistettu. Uudessa suunnitelmassa yhtenäistetään koulukeskusten olemassa olevat toimintatavat ja tuodaan näkyväksi työ, jota esiopetuksessa ja kouluissa on tähänkin saakka tehty.

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Työ on monialaista ja siihen osallistuvat niin Etelä-Karjalan hyvinvointialueen opiskeluhuollon ammattilaiset, kuten terveydenhoitajat, psykologit ja kuraattorit kuin koulujen työntekijät, huoltajat ja oppilaat.

—Kaikki eivät ole mukana kaikessa, vaan opiskeluhuoltoryhmien kokoonpano katsotaan aina tapauskohtaisesti. Tarvittaessa mukana voi olla myös muita viranomaisia, esimerkiksi poliisi, opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio kertoo.

Opiskeluhuoltoryhmät kokoontuvat säännöllisesti

Opiskeluhuoltosuunnitelma rakentuu säännöllisesti kokoontuvien opiskeluhuoltoryhmien ympärille.

Ryhmät toimivat neljällä tasolla: koko kaupungin kattava opiskeluhuoltoryhmä sekä koulukeskusten omat opiskeluhuoltoryhmät kokoontuvat kahdesti vuodessa.

—Nämä ryhmät käsittelevät asioita laajemmin koko kaupungin ja koulukeskusten tasolla, kehityskoordinaattori Raisa Pöntinen kertoo.

Kunkin koulukeskuksen sisällä toimii pienempiä ryhmiä: esi- ja alkuopetuksen opiskeluhuoltoryhmä, alakoulun opiskeluhuoltoryhmä ja yläkoulun opiskeluhuoltoryhmä. Nämä ryhmät kokoontuvat 2–4 kertaa vuodessa. Lukion opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa.

—Pienemmissä ryhmissä suunnitellaan ne konkreettiset toimet, joilla yhteisön hyvinvointia kulloinkin edistetään. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on tieto kouluyhteisön sen hetkisestä tilanteesta, jolloin toimet pohjaavat yhteisön muutostarpeeseen, Pöntinen sanoo.

Lisäksi voidaan perustaa esimerkiksi yksittäisen luokan asioita käsitteleviä ryhmiä.

—Näin voidaan tehdä vaikkapa silloin, jos jonkun luokan keskuudessa nousee esiin ilmiö, johon oppilashuollon on puututtava. Tällainen ilmiö voisi olla vaikka yhdessä sovittu myöhästely tunneilta, Rovio kertoo.

Yhteisölliset opiskeluhuoltotyöryhmät eivät käsittele yksittäisiin lapsiin tai nuoriin liittyviä tilanteita.

Ne käsitellään yksilöllisessä opiskeluhuoltotyöryhmässä, jonka kokoaa se henkilö, jolle asia tulee esille. Ryhmän työskentelyyn osallistuvat ne henkilöit joiden koetaan voivan auttaa lasta tai nuorta parhaiten.

Opiskeluhuoltosuunnitelma, kuva.

Taustalla hyvinvointialue ja lakimuutos

Uudistuksen taustalla on hyvinvointialueiden toiminnan alku vuoden vaihteessa sekä lainsäädännön muutos.

—Hyvinvointialueen aloitettua toimintansa kunnalla on aikaisempaa suurempi merkitys oppilashuollon palveluiden vastaanottajana. Kunnat määrittelevät oppilashuollollisen tarpeensa, ja hyvinvointialue pyrkii vastaamaan tarpeeseen, Rovio kertoo.

Opiskeluhuoltosuunnitelmaa on työstetty yhdessä päiväkotien johtajien, koulukeskusten rehtoreiden, hyvinvointialueen edustajien sekä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Suunnitteluun ovat osallistuneet myös huoltajat vanhempaintoimikuntien kautta.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi suunnitelman kokouksessaan keskiviikkona 17.5.2023. Uusi suunnitelma otetaan käyttöön 1.8. alkaen.

Lisätietoja:

Opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio, minna.rovioatimatra.fi (minna[dot]rovio[at]imatra[dot]fi), p. 020 617 3404

Kehittämiskoordinaattori Raisa Pöntinen, raisa.pontinenatimatra.fi (raisa[dot]pontinen[at]imatra[dot]fi), p. 020 617 1106

Kirjoita kommentti

CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.