Kuva
Sote-kiinteistöistä kerrottiin medialle ja julkisuuteen heti kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen.

Imatra aikoo myydä yhdeksän sote-kiinteistöä Attendolle

21.5.2018 19:20
Myyntilistalla muun muassa Honkaharju, Kukkurila, Villa Vanamo ja Immolan Loiste. Attendo sitoutuu rakennuttamaan kolme uudisrakennusta.

Imatran kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että konserni myy yhdeksän sote-kiinteistöä Attendo Oy:lle. Kauppa pitää sisällään terveydenhuolto- ja hoivakiinteistöjä: Honkaharju, Kukkurila, Villa Vanamo, Immolan Loiste, Vuoksela, Tikanpesä, Paajalan asuntola, Sinkki ja Leppärousku.

Kaupalla pyritään parantamaan Imatran kilpailukykyä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erityisryhmien asumispalveluiden osalta.

― Kyse on rakennuksista, joiden käyttö ei ole meidän hallinnassamme. Niistä luopuminen on omistajapolitiikkamme mukaista, talousjohtaja Kai Roslakka perustelee.

Attendo sitoutuu kolmeen uudisrakennuskohteeseen Imatralle.

― Rakennutamme 120 hoiva- ja asumispalvelupaikkaa. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Sopimukseen kuuluu lisäksi yhden noin 15-paikkaisen kehitysvammaisten palvelutalon rakentaminen. Nämä hankkeet työllistävät noin 250 henkilötyövuoden verran, Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen sanoo.

Huonokuntoisimmat rakennukset Attendo tulee purkamaan.

Kaupan kokonaisarvo on reilut 21 miljoonaa euroa. Realia Managment Oy on arvioinut kiinteistöjen arvot. Sopimushinta on linjassa ulkopuolisen arvioijan laskelman kanssa.

― Tämän kaupan ansiota kaupunkikonsernin lainamäärä laskee merkittävästi. Ilman kiinteistökauppaa mahdollisesti tarpeettomiksi jäävät kiinteistöt koituisivat veronmaksajille kalliiksi esimerkiksi alaskirjausten osalta, Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen toteaa. 

Attendolle kauppa on merkittävä

― Haluamme osaltamme turvata lähipalvelujen säilymisen Imatralla pitkäjänteisesti ja hyvässä yhteistyössä maakunnan, Eksoten ja Imatran kaupungin kanssa, Karjalainen sanoo.

 Voimassa olevat Eksoten vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan uudelle omistajalle.

Myyntiä vauhdittaa osaltaan vireillä oleva sote- ja maakuntauudistus. Jatkossa maakunta on ottamassa järjestämisvastuun, eikä vuokrasopimuksien jatkolle ole taetta kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen.

― Jos sotea ei synny, vanhoista rakennuksista luopuminen on entistä kiireellisempää talouden näkökulmasta, Roslakka huomauttaa.

Lopullisen linjauksen kauppaan antaa kaupunginvaltuusto, joka kokoontuu maanantaina 28.5. Emokaupungin omistuksessa olevan Honkaharjun osalta valtuusto päättää suoraan kaupasta. Muiden kiinteistöjen osalta valtuusto antaa kauppaan liittyvää omistajaohjausta konserniyhtiöilleen. 

― Valtuusto on nyt ison ja vastuullisen päätöksen edessä, valtuuston puheenjohtaja Niina Malm sanoo.

Kyseessä on kokoluokaltaan valtakunnallisesti merkittävä ratkaisu.

― Tämä on todella iso kauppa ja rohkea ratkaisu kunnallisella puolella, hoivakiinteistöistä vastaavien Imatran Vuokra-Asunnot Oy:n ja Imatran Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Lassi Nurmi sanoo.

 

Lisätietoja:

Imatran talousjohtaja Kai Roslakka, p. 020 617 2226, kai.roslakkaatimatra.fi

Attendo Oy:n toimitusjohtaja Pertti Karjalainen,p.050 5110191, pertti.karjalainenatattendo.fi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja (Imatra) Anna Helminen, p. 040 548 3790, anna.helminenatimatra.fi

Vuokra-Asunnot Oy:n ja Imatran Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Lassi Nurmi, p. 05-2352850, lassi.nurmiatimatran-yh.fi

 

 

Kysymyksiä ja vastauksia sote-rakennusten myyntiaikeista

 Miksi Imatra haluaa tehdä kaupat sote-rakennuksista?

― Olemme jo luovuttaneet järjestämisvastuun 2015 sote-palveluista. Emme päätä miten näitä kiinteistöjä käytetään. Osa myyntikohteista on jo käyttöikänsä päässä. Ilman sote-uudistustakin niistä kannattaa päästä eroon.

Miten tämä poikkeaa järjestelyistä, mitä esimerkiksi pienet kunnat tekevät?

― Meidän ensisijainen tavoite on päästä seinistä eroon. Me uskomme, että Imatra on riittävän iso paikkakunta, jossa palvelut säilyvät joka tapauksessa. Täällä on ihmisiä ja kysyntää, jolloin palveluita tarvitaan. Yksityisten kiinnostus on merkki siitä, että palvelut säilyvät.

Miksi juuri nyt, kun sote ei ole vielä varma?

― Kauppa tehdään silloin, kun ostaja ja myyjä pääsevät molempia tyydyttävään sopimukseen. Varsinaisesti soten syntymisellä ei ole vaikutusta siihen, kannattaako tämä kauppa tehdä. Varsinkin jos sotea ei synny, vanhoista rakennuksista luopuminen on välttämätöntä ja vastuullista taloudenpitoa veronmaksajien näkökulmasta.

Miksi kauppaa ei kilpailutettu?

― Kiinteistökauppa ei edellytä hankintalain mukaan kilpailuttamista. Alustavissa keskusteluissa vuonna 2017 ilmeni, että Attendolla oli mahdollisuus tällaiseen isoon kokonaisratkaisuun. Muiden keskusteluissa mukana olleiden toimijoiden ajatukset olivat ehdollisia sote-palvelujen tuottamiseen tai sote-uudistukseen liittyen. Toteutunut kauppahinta vastaa hyvin kiinteistöjen käypää arvoa.

Yrittääkö Imatra rapauttaa Eksoten toimintaa? Kerääkö Imatra nyt rusinoita pulasta?

― Ei missään tapauksessa. Kyse on vain huonokuntoisista rakennuksista ja niiden omistuksesta luopumisesta. Jokainen kunta päättää omistamiensa rakennusten kohtalosta omalla tavallaan ja omassa aikataulussaan. Olennaista on, että imatralaiset saavat palveluja laadukkaissa toimitiloissa.

Miten tällä kaupalla pyritään turvaamaan sote-palvelut Imatralla?

― Koska yksityinen toimija haluaa tulla Imatralle, se kertoo kysynnästä. Kun syntyy kilpailua, palvelut todennäköisimmin monipuolistuvat ja paranevat. Attendo on ilmoittanut, että sen tavoitteena on tuottaa pitkäjänteisesti lähipalveluita Imatralaisille.

Kysymys suoraan Attendolle: Vaikuttaako Terveystalon ja Attendon terveyspalveluiden kauppa Imatran kiinteistökauppaan?

― Ei vaikuta. Attendon näkökulmasta olennaista on hoivapalvelujen tuottaminen, ja terveyskiinteistöjen hankinnan kautta meidän intressiksi muodostuu myös saada niihin palveluntuottaja, vaikka emme niitä tuottaisi itse. Olemme ymmärtäneet, että Eksote on tulevaisuudessakin halukas tuottamaan palveluja imatralaisille, toimitusjohtaja Pertti Karjalainen sanoo.

 

(Vastaajina Imatran talousjohtaja Kai Roslakka ja Attendo Oy:n toimitusjohtaja Pertti Karjalainen)