Sanna Ojanne

Sanna Ojanne.
Museointendentti - opintovapaalla 30.9.2024 saakka, sijaisena museoamanuenssi Petra Lukkari