Ideasta hankkeeksi

Hyvä idea kannattaa jalostaa hankkeeksi ja  hakea sille rahoitusta tai avustusta. Kannattaa jo hyvissä ajoin etsiä hankeidean toteuttamiseen sopiva rahoitusohjelma tai rahoittajataho ja olla tarvittaessa rahoittajaan yhteydessä lisäneuvoja varten. Tärkeä vaihe idean työstämisessä hankkeeksi on hankesuunnitelman teke-minen. Hankesuunnitelmassa kuvataan hankkeen kokonaistoteutus. Eri rahoittajilla on vaihtelevia vaatimuksia sen suhteen mitä hankesuunnitelmassa pitää olla, mutta yleensä niissä kerrotaan hankkeen tausta, tarve, kohderyhmät ja tavoitteet sekä kuvaillaan hankkeen toimenpiteet, tulokset, organisaatio, viestintä, seuranta, vaikutusten arviointi ja riskit. Hankesuunnitelmaan liitetään myös kustannusarvio. 

Hankesuunnitelmaa työstettäessä kannattaa muistaa vastata keskeisiin peruskysymyksiin:

-miksi hanke pitää toteuttaa, mikä on hankkeen tarve? 
-mitä uutta hanke tuottaa - mitä ovat asiat, joita ei syntyisi ilman sitä? 
-mitä parannuksia hanke saa aikaan ja ketkä sen tuloksista hyötyvät (myös hankkeen päättymisen jälkeen)?
-keitä hankkeeseen tarvitaan mukaan, jotta se toteutuu suunnitellulla tavalla?
-mitä henkilö- ja muita resursseja hanke tarvitsee?
-mitä ovat hankkeen toteutukseen liittyvät riskit?
 

Related topics