Tarjouspyynnöt

Tällä sivustolla on Imatran kaupungin julkaisemat avoimet tarjouspyynnöt. Listaus ja linkit kilpailutuksiin ovat sivuston alaosassa. Tämän lisäksi Imatran kaupunki osallistuu osaan HANSEL:in toteuttamista yhteishankinnoista. https://www.hansel.fi/.

Hankintalain mukaisten kynnysarvon ylittävien kilpailutusten hankintailmoitukset julkaistaan tämän sivuston lisäksi Julkisten hankintojen ilmoituskanavassa eli HILMA-kanavalla. Myös kaikki Hanselin toteuttamat kilpailutukset julkaistaan sivustolla. Imatran kilpailutukset löydät hakusanalla Imatra.

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

Tarjouspyynnössä mainitut "Yleiset sopimusehdot" (esim. JYSE) Näitä ehtoja ei ole tarjouspyynnön liitteenä erillisenä, vaan tarjoaja lataa ne alla olevista linkeistä.

 

Avoimet tarjouspyynnöt

Imatran kaupunki pyytää tarjouksia liikunta- ja urheiluvälineistä koulujen, urheilukenttien ja...
Määräaika: 8.5.2020 12:00:00
Imatran ja Lappeenrannan kunnissa ollaan uudistamassa ilmanlaadun mittauksiin liittyvää...
Määräaika: 14.4.2020 12:00:00
Hankintayksikkö on Imatran kaupungin 100 % omistama Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy....
Määräaika: 10.4.2020 12:00:00
Imatran kaupunki pyytää tarjouksia soittimien, musiikkivälineiden ja soitintarvikkeiden...
Määräaika: 6.4.2020 15:00:00
Imatran vesi pyytää tarjoustanne Meltolan jätevesilaitoksen saneeraukseen liittyvästä...
Määräaika: 6.4.2020 12:00:00