Tarjouspyynnöt

Tällä sivustolla on Imatran kaupungin julkaisemat avoimet tarjouspyynnöt. Listaus ja linkit kilpailutuksiin ovat sivuston alaosassa. Tämän lisäksi Imatran kaupunki osallistuu osaan HANSEL:in toteuttamista yhteishankinnoista. https://www.hansel.fi/.

Hankintalain mukaisten kynnysarvon ylittävien kilpailutusten hankintailmoitukset julkaistaan tämän sivuston lisäksi Julkisten hankintojen ilmoituskanavassa eli HILMA-kanavalla. Myös kaikki Hanselin toteuttamat kilpailutukset julkaistaan sivustolla. Imatran kilpailutukset löydät hakusanalla Imatra.

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

Tarjouspyynnössä mainitut "Yleiset sopimusehdot" (esim. JYSE) Näitä ehtoja ei ole tarjouspyynnön liitteenä erillisenä, vaan tarjoaja lataa ne alla olevista linkeistä.

 

Avoimet tarjouspyynnöt

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat Imatran kaupungin kaavoituksen ja...
Määräaika: 1.4.2024 15:10:41
Imatran kaupunki sekä Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy pyytävät osallistumishakemuksia...
Määräaika: 10.12.2023 13:32:50
Hankinnan kohde on esitetty liitteessä 1.Hankinnan enimmäisbudjetti on 85 000 euroa (alv. 0...
Määräaika: 17.11.2021 12
Luontoselvitykset tarvitaan Lempukka-Hosseinlahden asuinalueen

asemakaavoitusta varten...
Määräaika: 12.11.2021 12:00:00
Rakennettavuusselvitys tarvitaan Lempukka-Hosseinlahden asuinalueen

asemakaavoitusta varten...
Määräaika: 12.11.2021 12:00:00
Maisemaselvitys tarvitaan Lempukka-Hosseinlahden asuinalueen

asemakaavoitusta varten...
Määräaika: 12.11.2021 12:00:00
Tarjouspyyntöön sisältyi viisi asemakaavaa/asemakaavamuutosta:

1. Asemakaavan muutos 1122,...
Määräaika: 12.11.2021 12:00:00

Määräaika: 12.11.2021 12:00:00
Rakennettavuusselvitys tarvitaan Varpasaaren korttelin 11

(uimahalli/urheilutalo) ja Vuoksen...
Määräaika: 12.11.2021 11:30:00
Asemakaavasuunnittelun tavoitteena on vanhentuneiden asemakaavojen ajantasaistaminen sekä...
Määräaika: 12.11.2021 11:30:00