Tarjouspyynnöt

Tällä sivustolla on Imatran kaupungin julkaisemat avoimet tarjouspyynnöt. Listaus ja linkit kilpailutuksiin ovat sivuston alaosassa. Tämän lisäksi Imatran kaupunki osallistuu osaan HANSEL:in toteuttamista yhteishankinnoista. https://www.hansel.fi/.

Hankintalain mukaisten kynnysarvon ylittävien kilpailutusten hankintailmoitukset julkaistaan tämän sivuston lisäksi Julkisten hankintojen ilmoituskanavassa eli HILMA-kanavalla. Myös kaikki Hanselin toteuttamat kilpailutukset julkaistaan sivustolla. Imatran kilpailutukset löydät hakusanalla Imatra.

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

Tarjouspyynnössä mainitut "Yleiset sopimusehdot" (esim. JYSE) Näitä ehtoja ei ole tarjouspyynnön liitteenä erillisenä, vaan tarjoaja lataa ne alla olevista linkeistä.

 

Avoimet tarjouspyynnöt

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat Imatran kaupungin kaavoituksen ja...
Määräaika: 1.4.2024 15:10:41
Imatran kaupunki sekä Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy pyytävät osallistumishakemuksia...
Määräaika: 10.12.2023 13:32:50
Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta hankinnasta, ei tarjouspyyntö.Tulevan tarjouspyynnön kohde...
Määräaika: 11.6.2021 12:
Imatran kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjouksia oppilaskuljetuspalveluista perusopetuksen...
Määräaika: 1.6.2021 10:00:00
Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta...
Määräaika: 18.5.2021 12:00:00
Hankintayksikkö on Imatran kaupunki, lisäksi tulevaa hankintasopimusta käyttävät Imatran...
Määräaika: 14.5.2021 12:00:00
Imatran kaupunki pyytää osallistumishakemuksia työnohjauksen palvelujen dynaamiseen...