Kuva
Aurinkopaneeleita pellolla
Aurinkosähköpuiston suunnittelussa mietitään voisiko myös viljelyä jatkaa alueella.

Aurinkosähköpuisto suunnitteilla Linnankoskelle

30.5.2022 11:34
Toteutuessaan aurinkovoimala tarjoaisi jopa 170 henkilötyövuotta.

Imatralainen aurinkoenergian kehitysyhtiö 3Flash Solar Oy tavoittelee aurinkosähköpuiston kehittämistä Linnankoskelle, niin sanotuille Miikin pelloille Vuoksen varrelle, jossa kanta-ja jakeluverkko ovat helposti saatavilla.

─ Suomalainen energiamarkkina on nyt vahvassa murroksessa ja tämä aurinkopuistohanke tukee erinomaisesti huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta sekä korvaa tuulivoiman tuotantoa tasapainottaen sähköverkon tuotantovaihteluja, perustajaosakas Miko Huomo 3Flash Solar Oy:sta sanoo.

Aurinkosähkövoimalan suunnittelussa hyödynnettäisiin uusinta aurinkosähköteknologiaa ja sen koko olisi jopa noin 40 MWp.  Puisto olisi toteutuessaan Suomen suurin aurinkosähkövoimala.

Aurinkoenergia ei ratkaise koko vuoden jaksolla energiantuotantotarvetta, mutta sen tuotantoprofiili sopii hyvin päivän aikana tapahtuvan kulutuksen tuottajaksi maaliskuulta lokakuun loppuun. 

Hankkeen elinkaarellisia ympäristövaikutuksia ovat noin 160 000 tonnia vähentyneet CO2 päästöt, jotka vastaavat noin 6,8 miljardin kilometrin  sähköautolla ajettua matkaa tai noin 410 000 kerrostaloasunnon vuosittaista kulutusta.*

Toteutuessaan hankkeen työllistysvaikutus on merkittävä, jopa noin 170 henkilötyövuotta vuosittaisine huoltotöineen hankkeen 30 vuoden käyttöajalla.

─ Uusiutuvan energian investoinnin ovat pitkään painottuneet muualle Suomessa, aurinkovoima tuo mahdollisuuksia merkittäviin investointeihin myös Etelä-Karjalassa, Huomo toteaa.

3Flash Solar Oy järjestää hankkeen rahoituksen ja vuokraa tuotantoalueen. Maa-alueiden omistajat saavat tästä vuokratuloja ja kaupunki kiinteistöverotuloja.

Imatran kaupunki on hankkeessa mukana suurimpana maanomistajana.

Suurin osa kaupungin maa-alueesta on vuokrattu tällä hetkellä maatalouskäyttöön. Vuokra-sopimukset ovat voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Lisäksi suunnittelulla aurinkopuistoalueella on kahden yksityisen maanomistajan maata. Puistohankkeen eteneminen edellyttää neuvotteluja näiden tahojen kanssa ja asemakaavan laatimista.

─ Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään myös maataloustuotannon yhdistämistä energiantuotantoon niin, että alueella voitaisiin mahdollisesti jatkaa viljelyä, Huomo kertoo.

Asianosaisille postitetaan maanantaina kutsukirjeet kesäkuussa järjestettävään keskustelutilaisuuteen. Heitä on jo kontaktoitu asiasta puhelimitse. Asianosaiskeskustelun ohella järjestetään myös toinen, kaupunkilaisille avoin tilaisuus.

Kaupungin kannalta hankkeella olisi myönteisiä työllisyysvaikutuksia ja talousvaikutuksia voimalan vuokratuottojen sekä kiinteistöveron kautta, ja lisäksi tarve päästöttömälle sähkölle on suuri. Tästä johtuen hanke on myönteinen Imatran kannalta. On myös huomattava, että hanke vaikuttaa maisemaan paikallisesti, ja tältä osin suunnitelmat ja vaikutukset tarkentuvat kaavoituksen yhteydessä, vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden sanoo.

Alustavan suunnitelman mukaan aurinkosähköpuiston rakentamisen tulisi olla valmis ja toiminnan käynnistyä vuoden 2024 aikana.

 

Tervetuloa keskustelemaan aurinkosähköpuistohankkeesta ja puiston kaavoitukseen liittyvästä osallistamisesta 8.6.2022 Imatran kaupungintalolle klo 17.

 

Lisätietoja:
Miko Huomo
Perustajaosakas
3 Flash Solar Oy
miko.huomoat3flash.fi
050 410 1270
Neulekatu 10, 5510 Imatra

Matias Hilden
vt. kaupunginjohtaja, Imatran kaupunki
matias.hildenatimatra.fi
040 186 0531
Virastokatu 2, 55100 Imatra
www.imatra.fi

 

laskennallinen kerrostaloasunnon keskimääräinen kulutus on 3000 kWh/a, CO2 -päästövähennys 131 kg/CO2/MWh, sähköauton keskimääräinen kulutus 18kWh/1oo km