Rakennusjärjestys

Rakentamisessa tulee noudattaa Imatran kaupungissa tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä muiden maankäyttöä koskevien lakien, asetusten ja määräysten lisäksi.Rakentamisen luvanvaraisuus on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa. Talousrakennusten ja toimenpidelupien luvanvaraisuus on määritelty erikseen tässä rakennusjärjestyksessä kaupungin eri osa-alueille.

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2016 § 52

Voimassa 1.8.2016 alkaen.