Maankäyttösopimukset

Imatran kaupunki tekee yksityisen maanomistajan kanssa maankäyttösopimuksen asemakaavoituksen/asemakaavamuutoksen yhteydessä, mikäli maankäyttösopimuksen tekemisen kynnys ylittyy maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Pääperiaatteena on, että täydennysrakennusaluilla yhden omakotitalon lisäys tontille ei ylitä maankäyttösopimuksen tekemisen kynnystä.

 

Related topics