Kaavakävely Paajala

Kaavakävelyllä kierretään yleiskaavaa laativan kaupungin kaavoittajan kanssa Paajalan alueella ja keskustellaan, kuinka aluetta tulisi kehittää. Keskusteluista tehdään muistiinpanot, joita käytetään yleiskaavan laadinnan tausta-aineistona.

Kierros on valmisteltu yhteistyössä kaupungin ja asukkaiden kesken.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Ilmoittaudu mukaan.

Aika                           30.5.2018, klo 15.30-17.00

Lähtöpaikka            Martinpolun leikkipaikka, Martinpolun päässä.
 

lmoittautumisen voi tehdä tekstiviestillä Hanna Savolainen p.  050 5246366 tai Facebook-tapahtuman kautta tai sähköpostilla hanna.savolainen1@gmail.com.

Kaavakävely tehtiin 30.5.2018

Paajalan kaavakävely käveltiin 30.5.2018. Kävelyn tarkoituksena oli Paajalan alueeseen tutustuminen 3.3.2016 vireille kuulutetun kaavamuutoksen aluerajauksen puitteissa. Tarkoituksena oli antaa alueen asukkaille ja muille osallisille tilaisuus keskustella alueen mahdollisista kehittämistarpeista kaavoittajan kanssa ennen kaavoituksen eteenpäin viemistä. Kierros valmisteltiin yhteistyössä Imatran kaupungin henkilökunnan ja Mansikkalan koulun ja Imatran yhteislukion opettajiston kanssa. 

Kävely alkoi Martinpolun leikkikentältä noin klo 15.30. Kävelyn aikana keskusteltiin muun muassa hulevesistä, alueen nykyhetken virkistysarvoista ja lähimetsän merkityksestä alueen asukkaille ja koululaisille niin leikkipaikkana kuin oppimisympäristönä. Kävelyn aikana esiin nousseita teemoja ja kaavoitukseen liittyviä toiveita tullaan käsittelemään alueen maankäyttöä suunniteltaessa.

Paajalan kaavakävelyllä oli noin 33 osallistujaa. Kaupungin edustajina paikalla olivat kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs, kaavoitusinsinööri Ulla Karjalainen, kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala, kaavasuunnittelija Kaisa Pohjola ja verkostoinsinööri Minna Saastamoinen. Lisäksi paikalla oli myös opettajakunnan edustajia. Tilaisuus päättyi noin klo 17.30.
 

Paajalan yleiskaavaluonnos Y116

Paajalan asemakaavaluonnos 1083

 

Related topics