Kaavakävely Niskalampi

Kaavakävelyllä kierretään yleiskaavaa laativan kaupungin kaavoittajan kanssa Niskalammen alueen ympäri ja keskustellaan, kuinka aluetta tulisi kehittää. Keskusteluista tehdään muistiinpanot, joita käytetään yleiskaavan laadinnan tausta-aineistona.

Kierros on valmisteltu yhteistyössä kaupungin ja asukkaiden kesken.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Aika                           23.5.2018, klo 17:30

Lähtöpaikka            Kylätupa, Palokuja 2, kierros päättyy samaan paikkaan

 

Ilmoittaudu kävelylle, jotta voimme varautua oikeaan väkimäärään. Ilmoittautumisen voi tehdä jollain seuraavista tavoista

Kaavakävely on tehty 23.5.2018

Niskalammella järjestettiin kaavakävely 23.5.2018. Kävelyn tarkoituksena oli tutustua Niskalammen alueeseen Imatran kaupungin kaavoittajien kanssa. Tarkoituksena oli keskustella alueen kehittämistarpeista ja antaa alueen asukkaille mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ennen suunnittelutyön aloittamista. Kierros valmisteltiin yhteistyössä Imatran kaupungin henkilökunnan ja alueen asukkaiden kesken.

Kävely alkoi Niskalammen kylätuvalta noin klo 17.30. Kävelyn aikana keskusteltiin paljon alueen historiasta; kävelyreitti kulki. ent. Metsäkonttorin kohdalla olleen luolan ohi jatkuen Vuoksenrantaa pitkin Niskalammen satamaan ja edelleen Melulantien kautta asuntoalueelle.. Vuoksen rantaan kerätyt risukasat herättivät keskustelua. Ne olivat aiemmin aiheuttaneet huolta mm. paloturvallisuusseikkojen vuoksi, Risukasat eivät ole maisemallisesti edustavia. Asukkaat toivovat, että ranta-aluetta kehitetään maisemallisesti arvokkaana virkistysreittinä.Tärkeänä pidettiin myös sitä, että mattolaituri säilytetään, alueen puistoa ja puustoa hoidetaan. Keskustelussa oli myös toiveet siitä, että maiseman avartaminen huonokuntoista puustoa karsimalla toteutettaisiin. Lisäksi esitettiin, että puutarhapalstojen sijoitusmahdollisuutta hidaskadun varrelle tutkittaisiin ja hidaskatua jatkettaisiin koko katua koskevaksi. Bussipysäkin paikkatoive esitettiin,

Kävelyn aikana esille tulleita kaavoitukseen liittyviä toiveita tullaan käsittelemään yleiskaavatyön aikana (pientalotonttien kaavoittaminen, maaperäasiat ym.)

Kaavakävely päättyi aloituspaikkaan, missä keskustelua jatkettiin karttojen äärellä. Asukkaita oli paikalla 25. Tilaisuus päättyi noin klo 20.

Kaavakävelyn aikana nousi esiin myös seuraavia teemoja:

  • Suojellun tervalepän luokse tehty iso oja on jakanut mielipiteitä puolesta ja vastaan.
  • Vuoksen suun vesijohtoputken sijainti
  • Uuden bussipysäkin tarkka sijoituspaikka Saimaantiellä

Kaavakävelyreitti näkyy tästä.

 

Related topics