Kaavakävely Itä-Siitola

Kaavakävelyllä kierretään yleiskaavaa laativan kaupungin kaavoittajan kanssa Itä-Siitolan alueella ja keskustellaan, kuinka aluetta tulisi kehittää. Keskusteluista tehdään muistiinpanot, joita käytetään yleiskaavan laadinnan tausta-aineistona.

Kierros on valmisteltu yhteistyössä kaupungin ja asukkaiden kesken.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Ilmoittaudu mukaan.

Aika                          12.6.2018, klo 15.30-17.30

Lähtöpaikka            Kotalaavu

Ilmoittautumisen voi tehdä tekstiviestillä Pekka Sarkanen p. 040 7472 009  tai sähköpostilla pekka.sarkanen@pp.inet.fi

Itä-Siitolan kaavakävely käveltiin 12.6.2018

Kävelyyn osallistui parikymmentä kiinnostunutta. Kävely alkoi Vuoksentien kotalaavulta noin klo 15.30. Kävelyn aikana keskusteltiin muun muassa alueen luonnonsuojelusta, nykyhetken virkistysarvoista ja lähimetsän merkityksestä. Myös Imatra-valtakunnanraja-ratahankkeet synnyttivät keskustelua. Kävelyn aikana esiin nousseita teemoja ja kaavoitukseen liittyviä toiveita tullaan käsittelemään alueen maankäyttöä suunniteltaessa.

Kaupungin edustajina paikalla olivat kaavoitusinsinööri Ulla Karjalainen, kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala, kaavasuunnittelija Kaisa Pohjola, kaupunginpuutarhuri Erika Luhtanen ja asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen. Tilaisuus päättyi noin klo 17.30.